Mobiele weergawe | Na groot weergaweAntwoorde van 26-09-2019 (vlak 3)vorige toets 26 SEP volgende toets
(klik op 'n pyltjie om na 'n ander datum te blaai)


Die deelnemers op vlak 3 het die toets van 26-09-2019 só ingevul:Die manlik van "weduwee" is ........ .


manweduwee
98 % (afgerond)wewenaar 
1 % (afgerond)weduwaar
grasweduwee

'n Wewenaar is 'n man wie se eggenote/lewensmaat oorlede is.
Sien ook die bladsy Manlik/vroulik.
Benita wil graag 'n engel op haar enkel laat ........ .


3 % (afgerond)tatoeeer
tatoeheer
82 % (afgerond)tatoeëer 
15 % (afgerond)tatoeër

Die deelteken word in sommige Afrikaanse simplekse en afleidings gebruik waarin daar twee of meer aangrensende vokaalletters voorkom wat tot verskillende lettergrepe behoort en wat uitgespreek sou kon word asof hulle tot dieselfde lettergreep behoort. Die deelteken dui hier die begin van 'n nuwe lettergreep aan.
Sien ook die bladsy Klankverwarring.
Sy het haar hoërskoolloopbaan aan 'n ........ voltooi.


meisies skool
16 % (afgerond)meisiesskool
1 % (afgerond)meisies-skool
83 % (afgerond)meisieskool 

As die eerste komponent van 'n samestelling in die enkelvoud nie op 'n "-s" eindig nie en die tweede komponent met 'n "s" begin, word 'n verbindings"-s" nie geskryf nie.
Sien ook die bladsy Verbindingsklanke.
'n Sinoniem vir "veiligheid" is ........ .


11 % (afgerond)skuiling of bewaring
17 % (afgerond)beskutting of sekerheid
57 % (afgerond)sekerheid of sekuriteit 
15 % (afgerond)bewaring of sekuriteit

Hoewel sommige bronne 'n onderskeid maak in die betekenis van "sekerheid" en "sekuriteit" beskou die WAT en HAT dit as sinonieme.
Sien ook die bladsy Sinonieme.
TOTAALRESULTAAT:
80% korrek

Verduideliking van die kleure en simbole:
KORREK GEKIESdie korrekte antwoord (deur jou gekies)
DIE KORREKTE ANTWOORDdie korrekte antwoord (nie deur jou gekies nie)
VERKEERD GEKIES'n verkeerde antwoord (deur jou gekies)
Verkeerd.'n verkeerde antwoord (nie deur jou gekies nie)

Hulp / Kontak  |  Profiel  |  


© 2013 Beter Afrikaans is 'n gesamentlike onderneming tussen die ATKV, VivA en Martin van Toll Producties