Mobiele weergawe | Na groot weergaweAntwoorde van 18-10-2019 (vlak 3)vorige toets 18 OKT volgende toets
(klik op 'n pyltjie om na 'n ander datum te blaai)


Die deelnemers op vlak 3 het die toets van 18-10-2019 só ingevul:Die druk in die ........ was te groot en het 'n ontploffing veroorsaak.


16 % (afgerond)vloeibare suurstoftenk
1 % (afgerond)vloeibare suurstof-tenk
1 % (afgerond)vloeibare suurstof tenk
82 % (afgerond)vloeibaresuurstoftenk  

Samestellende samestellings word vas geskryf en bestaan tipies uit ʼn woordgroep (byvoeglike naamwoord "vloeibare" + selfstandige naamwoord "suurstof") en ʼn selfstandige naamwoord "tenk". Indien 'n mens "vloeibare suurstoftenk" sou skryf, beteken dit dat die tenk vloeibaar is.
Sien ook die bladsy Samestellende samestellings.
Die ryklik versierde tafel het groot aftrek gekry.
Watter soort bywoord is "ryklik" in bostaande sin?


17 % (afgerond)bywoord van modaliteit
46 % (afgerond)bywoord van graad 
34 % (afgerond)bywoord van wyse
3 % (afgerond)bywoord van versiering

Bywoorde beskryf die adjektief of die werkwoord in 'n sin. Daar is verskillende soorte bywoorde, byvoorbeeld bywoord van wyse - "abrup", bywoord van tyd - "môre", bywoord van graad - "ryklik" en bywoord van modaliteit - "dalk".
Sien ook die bladsy Woordsoorte.
Die beklaenswaardige kêrel is 'n regte ou ........ .


6 % (afgerond)Jan Pampoen
3 % (afgerond)Jan Kalbas 
1 % (afgerond)Jan Laventel
91 % (afgerond)Jan Salie

'n "Jan Kalbas" is 'n sukkelaar.
'n "Jan Laventel" is 'n opgetooide, spoggerige, aantreklike kêrel.
'n "Jan Pampoen" is 'n niksbeduidende vent, 'n stommerik.
'n "Jan Salie" is 'n papbroek.
Sien ook die bladsy Idiome, spreuke en spreekwoorde.
Sy studeer ........ .


4 % (afgerond)Algemene-Taalwetenskap
54 % (afgerond)Algemene Taalwetenskap of algemene taalwetenskap 
33 % (afgerond)Algemene Taalwetenskap
9 % (afgerond)algemene taalwetenskap

Die name van vakke en dissiplines word met 'n hoof- of 'n kleinletter geskryf.
Sien ook die bladsy Hoof- of kleinletter.
TOTAALRESULTAAT:
46% korrek

Verduideliking van die kleure en simbole:
KORREK GEKIESdie korrekte antwoord (deur jou gekies)
DIE KORREKTE ANTWOORDdie korrekte antwoord (nie deur jou gekies nie)
VERKEERD GEKIES'n verkeerde antwoord (deur jou gekies)
Verkeerd.'n verkeerde antwoord (nie deur jou gekies nie)

Hulp / Kontak  |  Profiel  |  


© 2013 Beter Afrikaans is 'n gesamentlike onderneming tussen die ATKV, VivA en Martin van Toll Producties