Mobiele weergawe | Na groot weergaweAntwoorde van 24-10-2019 (vlak 2)vorige toets 24 OKT volgende toets
(klik op 'n pyltjie om na 'n ander datum te blaai)


Die deelnemers op vlak 2 het die toets van 24-10-2019 só ingevul:Ek wil nie heeldag na ander mense se ........ luister nie.


3 % (afgerond)klagte
klae
31 % (afgerond)klagtes of klae
66 % (afgerond)klagtes of klagte 

ʼn Wisselvorm is ʼn alternatiewe spelling van ʼn woord wat steeds korrek is, byvoorbeeld, “klag – klagte” as enkelvoud; “Mexiko – Meksiko”; “restaurant – restourant”; “Chinees – Sjinees”. Die meervoud van "klag" is klagte en die meervoud van "klagte" is "klagtes".
Sien ook die bladsy Wisselvorme.
Brandslaners dra ........ klere om hulle teen die hitte en vlamme te beskerm.


brandvasse
98 % (afgerond)brandvaste 
2 % (afgerond)brandvas
brandvast

Sommige byvoeglike naamwoorde wat voor ʼn selfstandige naamwoord staan ("brandvas"), kry ʼn "-e" (attributiewe "-e") agteraan.
Sien ook die bladsy Attributiewe -e.
Die geskiedenis van ........ is baie interessant.


79 % (afgerond)die Middeleeue 
10 % (afgerond)die middeleeue
11 % (afgerond)Die Middeleeue

Ingevolge reël 9.9 in die AWS word soortname wat as eiename optree met aanvangshoofletters (behalwe lidwoorde en voorsetsels) geskryf. Sommige koerante verkies egter om dit met kleinletters te skryf ten einde leesbaarheid te verhoog.
Sien ook die bladsy Soortname as eiename.
Ek gaan vir my ʼn nuwe raket koop.
Wat is die woordsoort van "my" in bostaande sin?


7 % (afgerond)betreklike voornaamwoord
43 % (afgerond)persoonlike voornaamwoord 
11 % (afgerond)wederkerende voornaamwoord
39 % (afgerond)besitlike voornaamwoord

'n Voornaamwoord is 'n woord wat in plaas van 'n selfstandige naamwoord gebruik kan word. Daar is verskillende kategorieë: persoonlike, onpersoonlike, betreklike, besitlike, vraende en onbepaalde voornaamwoorde. Besitlike voornaamwoorde dui besitting aan.
Sien ook die bladsy Woordsoorte.
TOTAALRESULTAAT:
71% korrek

Verduideliking van die kleure en simbole:
KORREK GEKIESdie korrekte antwoord (deur jou gekies)
DIE KORREKTE ANTWOORDdie korrekte antwoord (nie deur jou gekies nie)
VERKEERD GEKIES'n verkeerde antwoord (deur jou gekies)
Verkeerd.'n verkeerde antwoord (nie deur jou gekies nie)

Hulp / Kontak  |  Profiel  |  


© 2013 Beter Afrikaans is 'n gesamentlike onderneming tussen die ATKV, VivA en Martin van Toll Producties