Mobiele weergawe | Na groot weergaweAntwoorde van 24-10-2019 (vlak 3)vorige toets 24 OKT volgende toets
(klik op 'n pyltjie om na 'n ander datum te blaai)


Die deelnemers op vlak 3 het die toets van 24-10-2019 só ingevul:Die vroulik van "swaer" is ........ .


nig
99 % (afgerond)skoonsuster 
stiefsuster
swaerin

Die woord "skoonsuster" staan teenoor "swaer", soos wat "nig" teenoor "neef" staan.
Sien ook die bladsy Manlik/vroulik.
Die optimale benutting van datalêers in 'n organisasie staan as ........ bekend.


72 % (afgerond)dataontginning of data-ontginning 
12 % (afgerond)slegs dataontginning
16 % (afgerond)slegs data-ontginning
dataöntginning

’n Opeenhoping van vokale tussen dele van ’n samestelling bring nie noodwendig leesbaarheidsprobleme mee nie en ’n koppelteken is dus onnodig, byvoorbeeld “dataontginning”, “naoorlogs”, “pouoogmot”. Indien die leser dit egter vind dat 'n koppelteken leesbaarheid sal verbeter, kan dit wel ingevoeg word (AWS 12.1a).
Sien ook die bladsy Vokaalopeenhoping.
Al meer boere pas deesdae ........ toe.


5 % (afgerond)droëland boerdery
1 % (afgerond)droë landboerdery
93 % (afgerond)droëlandboerdery 
1 % (afgerond)droë land boerdery

Samestellende samestellings word vas geskryf en bestaan tipies uit ʼn woordgroep (byvoeglike naamwoord "droë" + selfstandige naamwoord "land") en ʼn selfstandige naamwoord "boerdery".
Sien ook die bladsy Samestellende samestellings.
Afrikaans en Pedi word ontwikkel as ........ .


70 % (afgerond)vaktale 
6 % (afgerond)tale van vakgeleerdheid
24 % (afgerond)vakgeleerdheidstale

Die woord "vaktaal" verwys na die taal van ’n besondere vak of tegniese terme wat met een of meer bepaalde beroepe verband hou. Die woord "vakgeleerdheid" is die kennis wat 'n mens van 'n vak het, die taal is die medium vir daardie vakgeleerdheid.
Sien ook die bladsy Twyfelwoorde (mits vs tensy).
TOTAALRESULTAAT:
83% korrek

Verduideliking van die kleure en simbole:
KORREK GEKIESdie korrekte antwoord (deur jou gekies)
DIE KORREKTE ANTWOORDdie korrekte antwoord (nie deur jou gekies nie)
VERKEERD GEKIES'n verkeerde antwoord (deur jou gekies)
Verkeerd.'n verkeerde antwoord (nie deur jou gekies nie)

Hulp / Kontak  |  Profiel  |  


© 2013 Beter Afrikaans is 'n gesamentlike onderneming tussen die ATKV, VivA en Martin van Toll Producties