Mobiele weergawe | Na groot weergaweAntwoorde van 30-10-2019 (vlak 1)vorige toets 30 OKT volgende toets
(klik op 'n pyltjie om na 'n ander datum te blaai)


Die deelnemers op vlak 1 het die toets van 30-10-2019 só ingevul:Jy moet jou ........ waardeer.


2 % (afgerond)voorregge
4 % (afgerond)voorregs
2 % (afgerond)voorregtens
92 %voorregte 

Sommige meervoude soos “voorregte”, “gaste”, “nagte” eindig ook op “-e” maar die ekstra “t” is deel van die oorspronklike stam.
Sien ook die bladsy Meervoudsvorme.
Vul jou naam, van en ........ in die vorm in.


93 % (afgerond)voorletters 
1 % (afgerond)vorleters
3 % (afgerond)vorletters
3 % (afgerond)voorleters

Konsonante wat ná die hoofklem van ’n woord volg, soos die "t" in "voorletters", word verdubbel om die klank kort te hou.
Sien ook die bladsy Konsonantverdubbeling.
Soogdiere is hoofsaaklik ........ .


7 % (afgerond)warm bloedig
2 % (afgerond)warm-bloedig
91 % (afgerond)warmbloedig 

Samestellende afleidings bestaan uit 'n agtervoegsel ("-ig") wat 'n woordgroep ("warm bloed") saambind tot 'n woord wat vas geskryf word.
Sien ook die bladsy Samestellende afleidings.
Hy het met sy hele ........ aan die tak gehang.


95 % (afgerond)gewig 
3 % (afgerond)geweeg
2 % (afgerond)gewug

Dit wat ’n mens "weeg", is jou "gewig". Die verlede tyd van "weeg" is "geweeg".
Sien ook die bladsy Twyfelwoorde (mits vs tensy).
TOTAALRESULTAAT:
93% korrek

Verduideliking van die kleure en simbole:
KORREK GEKIESdie korrekte antwoord (deur jou gekies)
DIE KORREKTE ANTWOORDdie korrekte antwoord (nie deur jou gekies nie)
VERKEERD GEKIES'n verkeerde antwoord (deur jou gekies)
Verkeerd.'n verkeerde antwoord (nie deur jou gekies nie)

Hulp / Kontak  |  Profiel  |  


© 2013 Beter Afrikaans is 'n gesamentlike onderneming tussen die ATKV, VivA en Martin van Toll Producties