Mobiele weergawe | Na groot weergaweAntwoorde van 01-11-2019 (vlak 1)vorige toets 01 NOV volgende toets
(klik op 'n pyltjie om na 'n ander datum te blaai)


Die deelnemers op vlak 1 het die toets van 01-11-2019 só ingevul:As jy nie jou kant bring nie, sal jy die ........ van die baas ervaar.


10 % (afgerond)doring
82 % (afgerond)toorn 
6 % (afgerond)toring
2 % (afgerond)doorn

Die woord "toorn" beteken ‘woede’ en die woord "toring" beteken ‘hoë gebou’.
Sien ook die bladsy Twyfelwoorde (mits vs tensy).
Katrien het baie ........ noudat haar man sy werk verloor het.


1 % (afgerond)sorghe
2 % (afgerond)sôre
95 % (afgerond)sorge 
1 % (afgerond)sore

Naamwoorde wat op “b”, “d”, “f”, “g”, “k”, “p”, “s” en “t” eindig, kry ʼn “-e” in die meervoudsvorm (AWS 13.1), byvoorbeeld "sorg- sorge".
Sien ook die bladsy Meervoudsvorme.
Stefan lyk vir my 'n bietjies te ........ in die broek vir die taak.


4 % (afgerond)lank
3 % (afgerond)vet
12 % (afgerond)maer
80 % (afgerond)lig 

Die idioom "lig in die broek wees", beteken 'nie opgewasse vir iets wees nie'.
Bron: Spreekwoorde - Anton Prinsloo
Sien ook die bladsy Idiome, spreuke en spreekwoorde.
’n Anonieme persoon het ’n groot bedrag geld aan die universiteit geskenk.
Wat is die woordsoort van "geskenk" in bostaande sin?


86 % (afgerond)werkwoord 
3 % (afgerond)bywoord
1 % (afgerond)voegwoord
10 % (afgerond)selfstandige naamwoord

'n Werkwoord benoem die aksie of proses in 'n sin. Een manier om vas te stel of 'n woord 'n werkwoord is, is om te kyk of daar 'n verledetydsvorm van die woord bestaan, wat gewoonlik met "ge-" aangedui word.
Sien ook die bladsy Woordsoorte.
TOTAALRESULTAAT:
86% korrek

Verduideliking van die kleure en simbole:
KORREK GEKIESdie korrekte antwoord (deur jou gekies)
DIE KORREKTE ANTWOORDdie korrekte antwoord (nie deur jou gekies nie)
VERKEERD GEKIES'n verkeerde antwoord (deur jou gekies)
Verkeerd.'n verkeerde antwoord (nie deur jou gekies nie)

Hulp / Kontak  |  Profiel  |  


© 2013 Beter Afrikaans is 'n gesamentlike onderneming tussen die ATKV, VivA en Martin van Toll Producties