Mobiele weergawe | Na groot weergaweAntwoorde van 04-11-2019 (vlak 2)vorige toets 04 NOV volgende toets
(klik op 'n pyltjie om na 'n ander datum te blaai)


Die deelnemers op vlak 2 het die toets van 04-11-2019 só ingevul:Die staatsaanklaer slyp sy tande vir die landdros se uitspraak.
Wat is die subkategorie van die woordsoort van "slyp" in bostaande sin?


15 % (afgerond)oorgangshoofwerkwoord
64 % (afgerond)oorganklike hoofwerkwoord 
12 % (afgerond)onoorganklike hoofwerkwoord
9 % (afgerond)gangbare hoofwerkwoord

In 'n sin met 'n voorwerp is die werkwoord oorganklik, byvoorbeeld: Die staatsaanklaer slyp sy tande. 'n Mens kan dit vasstel as daar 'n antwoord op die vraag "Wat?" na die werkwoord is. Indien die sin nie 'n voorwerp het nie, is die werkwoord onoorganklik.
Sien ook die bladsy Woordsoorte.
'n ........ is by die pasiënt gediagnoseer.


2 % (afgerond)Angs versteuring
2 % (afgerond)Angs-versteuring
4 % (afgerond)Angstversteuring
92 % (afgerond)Angsversteuring 

ʼn Samestelling (“angsversteuring”) is ʼn woord wat uit twee of meer naamwoorde (“angs” en “versteuring”) bestaan en saam een ding beteken. Samestellings moet vas geskryf word.
Sien ook die bladsy Samestellings.
Daar hang 'n klein ........ oor die berg.


wolkdjie
2 % (afgerond)wolktjie
wolkje
98 % (afgerond)wolkie 

Woorde wat eindig op “f”, “g”, “k”, “p”, of “s” wat voorafgegaan word deur ʼn lang uitgespreekte “a”, “e” of “o”, kry ʼn “-ie” in die verkleiningsvorm, en die betrokke “a”, “e” of “o” word enkel geskryf omdat dit dan in ʼn oop lettergreep voorkom (AWS 17.1).
Sien ook die bladsy Verkleiningsvorme.
Kyk net hoe knip kleinboet se ogies. ........ gaan hom nou kom vang.


1 % (afgerond)Die bont varkie
1 % (afgerond)Ou wolf
97 % (afgerond)Klaas Vakie 
1 % (afgerond)Jan Pierewiet

As kindertjies se ogies sommer net toeval van vaakheid, sê ons in die idioom "Klaas Vakie het hulle gevang". Die meer bekende idioom is "Klaas Vakie strooi sand in iemand se oë".
Vir Engelse kindertjies is dit: "The sandman has arrived!"
(Bron: Spreekwoorde - A.F. Prinsloo)
Sien ook die bladsy Idiome, spreuke en spreekwoorde.
TOTAALRESULTAAT:
88% korrek

Verduideliking van die kleure en simbole:
KORREK GEKIESdie korrekte antwoord (deur jou gekies)
DIE KORREKTE ANTWOORDdie korrekte antwoord (nie deur jou gekies nie)
VERKEERD GEKIES'n verkeerde antwoord (deur jou gekies)
Verkeerd.'n verkeerde antwoord (nie deur jou gekies nie)

Hulp / Kontak  |  Profiel  |  


© 2013 Beter Afrikaans is 'n gesamentlike onderneming tussen die ATKV, VivA en Martin van Toll Producties