Mobiele weergawe | Na groot weergaweAntwoorde van 21-01-2020 (vlak 2)vorige toets 21 JAN Geen volgende toets beskikbaar nie
(klik op 'n pyltjie om na 'n ander datum te blaai)


Die deelnemers op vlak 2 het die toets van 21-01-2020 só ingevul:Ek het nog nooit sulke ........ en onopgevoede mense teëgekom nie!


4 % (afgerond)agterlik
95 % (afgerond)agterlike 
1 % (afgerond)agter

Sommige byvoeglike naamwoorde wat voor ʼn selfstandige naamwoord staan, kry ʼn “-e” (attributiewe “-e”) agteraan.
Sien ook die bladsy Attributiewe -e.
Al die mure van ʼn vertrek hoef nie ........ dieselfde kleur te wees nie.


nootvendig
98 % (afgerond)noodwendig 
1 % (afgerond)noodvendig
1 % (afgerond)nootwendig

Klankverwarring lei dikwels tot spelfoute wanneer twee letters dieselfde uitgespreek word in Afrikaans. Twee letters wat dikwels verwar word, is "d" en "t".
Sien ook die bladsy Klankverwarring.
Die ........ neem al drie weke lank aan 'n staking weens 'n loongeskil deel.


66 % (afgerond)busdrywers of busbestuurders
30 % (afgerond)slegs busbestuurders 
3 % (afgerond)slegs busdrywers
1 % (afgerond)buschauffeurs

Hoewel die woord "drywer" in die omgangstaal baiekeer in plaas van "bestuurder" gebruik word, word dit nie aanbeveel nie, byvoorbeeld "vragmotorbestuurder", "busbestuurder". Die persoon wat in beheer van 'n trein is, is 'n "masjinis". 'n Sinoniem vir motorbestuurder is "motoris".

Sien ook die bladsy Persoonsname.
Die woord "slot" in die volgende sinne is 'n ........ .
Die slot van die boek was vir my effens teleurstellend.
JC speel slot in die rugbyspan.


1 % (afgerond)antifoon
22 % (afgerond)homofoon
76 % (afgerond)homoniem 
2 % (afgerond)sinoniem

ʼn Homoniem is twee woorde wat dieselfde klink en dieselfde gespel word, maar heeltemal ʼn ander betekenis en oorsprong het, byvoorbeeld “slot” (‘einde’) en “slot” (‘rugbyposisie’).
Sien ook die bladsy Homonieme.
TOTAALRESULTAAT:
75% korrek

Verduideliking van die kleure en simbole:
KORREK GEKIESdie korrekte antwoord (deur jou gekies)
DIE KORREKTE ANTWOORDdie korrekte antwoord (nie deur jou gekies nie)
VERKEERD GEKIES'n verkeerde antwoord (deur jou gekies)
Verkeerd.'n verkeerde antwoord (nie deur jou gekies nie)

Hulp / Kontak  |  Profiel  |  


© 2013 Beter Afrikaans is 'n gesamentlike onderneming tussen die ATKV, VivA en Martin van Toll Producties