Mobiele weergawe | Na groot weergaweAntwoorde van 13-11-2019 (vlak 3)vorige toets 13 NOV volgende toets
(klik op 'n pyltjie om na 'n ander datum te blaai)


Die deelnemers op vlak 3 het die toets van 13-11-2019 só ingevul:Die koringoes ........ wat beloof om verlede jaar se goeie syfers te oortref ........ behoort die druk op die landbousektor te verlig.


3 % (afgerond)slegs ( en )
7 % (afgerond)slegs - en -
45 % (afgerond)- en - of , en , of ( en ) 
45 % (afgerond)slegs , en ,

Die aandagstreep word gebruik om 'n parentese aan te dui. Die deel buite die parentese moet grammatikaal korrek wees. Die parentese kan ook met kommas of hakies vervang word.
(AWS 13.1)
Sien ook die bladsy Lees-/skryftekens.
In die ........ het Oos-Duitsland geweldige ekonomiese groei beleef.


14 % (afgerond)post-koue-oorlog-jare
6 % (afgerond)post-koue oorlog-jare
68 % (afgerond)post-Koue Oorlog-jare 
12 % (afgerond)post Koue Oorlog jare

In samestellings waarin 'n eienaam voorkom, word die integriteit van die eienaam behou.
Sien ook die bladsy Koppeltekens.
Dit is 'n ........ wat in die rivier swem.


4 % (afgerond)Zambezi haai
68 % (afgerond)zambezihaai 
26 % (afgerond)Zambezihaai
2 % (afgerond)zambezi haai

Indien 'n diernaam 'n samestelling is waarvan die eerste lid 'n eienaam is, word dit met 'n kleinletter geskryf.
Sien ook die bladsy Dier- en plantname.
Idioom: Die ........ het in die as geval.


10 % (afgerond)vleis
32 % (afgerond)koek 
56 % (afgerond)pap
2 % (afgerond)tert

Hierdie idioom beteken 'die saak het misluk'.
Sien ook die bladsy Idiome, spreuke en spreekwoorde.
TOTAALRESULTAAT:
53% korrek

Verduideliking van die kleure en simbole:
KORREK GEKIESdie korrekte antwoord (deur jou gekies)
DIE KORREKTE ANTWOORDdie korrekte antwoord (nie deur jou gekies nie)
VERKEERD GEKIES'n verkeerde antwoord (deur jou gekies)
Verkeerd.'n verkeerde antwoord (nie deur jou gekies nie)

Hulp / Kontak  |  Profiel  |  


© 2013 Beter Afrikaans is 'n gesamentlike onderneming tussen die ATKV, VivA en Martin van Toll Producties