Mobiele weergawe | Na groot weergaweAntwoorde van 30-03-2020 (vlak 1)vorige toets 30 MRT Geen volgende toets beskikbaar nie
(klik op 'n pyltjie om na 'n ander datum te blaai)


Die deelnemers op vlak 1 het die toets van 30-03-2020 só ingevul:Die gaste het eers teen elfuur ........ .99 % (afgerond)verkas 
virkas
1 % (afgerond)ferkas
firkas

Klankverwarring lei dikwels tot spelfoute wanneer twee letters dieselfde uitgespreek word in Afrikaans. Twee letters wat dikwels verwar word, is "f" en "v".
Sien ook die bladsy Klankverwarring.
Die jong digter se werk het ʼn nuwe tydperk in die letterkunde ........ .geïnlui
1 % (afgerond)inlui
95 % (afgerond)ingelui 
4 % (afgerond)in gelui

Skeibare werkwoorde wat die hoofklem op die eerste lettergreep het, vorm die voltooide deelwoord met “-ge-”, byvoorbeeld "inlui - ingelui" (AWS 17.2).
Sien ook die bladsy Verlede tyd.
Die ........ , Gerard Moerdyk, het die Voortrekkermonument ontwerp.


85 % (afgerond)argitek 
8 % (afgerond)Argitek
4 % (afgerond)argietek
3 % (afgerond)Argietek

ʼn Persoonsnaam is ʼn afgeleide selfstandige naamwoord wat ʼn persoon aandui, byvoorbeeld “argitek”, “kommunis”, “protestant”, “tikster”. Dit begin gewoonlik met ʼn kleinletter.
Sien ook die bladsy Persoonsname.
Die woord "loop" in die volgende sinne is 'n ........ .
Daar loop water uit die kraan.
Hy loop gou kafee toe.


80 % (afgerond)homoniem 
14 % (afgerond)homofoon
2 % (afgerond)antifoon
5 %sinoniem

ʼn Homoniem is twee woorde wat dieselfde klink en dieselfde gespel word, maar heeltemal ʼn ander betekenis en oorsprong het, byvoorbeeld “loop” (‘vloei’) en “loop” (‘te voet gaan’).
Sien ook die bladsy Homonieme.
TOTAALRESULTAAT:
89% korrek

Verduideliking van die kleure en simbole:
KORREK GEKIESdie korrekte antwoord (deur jou gekies)
DIE KORREKTE ANTWOORDdie korrekte antwoord (nie deur jou gekies nie)
VERKEERD GEKIES'n verkeerde antwoord (deur jou gekies)
Verkeerd.'n verkeerde antwoord (nie deur jou gekies nie)

Hulp / Kontak  |  Profiel  |  


© 2013 Beter Afrikaans is 'n gesamentlike onderneming tussen die ATKV, VivA en Martin van Toll Producties