Mobiele weergawe | Na groot weergaweAntwoorde van 15-01-2021 (vlak 2)vorige toets 15 JAN Geen volgende toets beskikbaar nie
(klik op 'n pyltjie om na 'n ander datum te blaai)


Die deelnemers op vlak 2 het die toets van 15-01-2021 só ingevul:Daar heers ........ in die direksie nadat die een groep die ander van partydigheid beskuldig het.


1 % (afgerond)twee spalt
96 % (afgerond)tweespalt 
3 % (afgerond)tweespald
twee-spald

Klankverwarring lei dikwels tot spelfoute, aangesien twee letters dieselfde in Afrikaans uitgespreek word. Twee letters wat dikwels verwar word, is “d” en “t”.
Sien ook die bladsy Klankverwarring.
Idioom: Iets sal jou ........ bekom.


4 % (afgerond)sier
4 % (afgerond)beter
bruikbaar
92 % (afgerond)suur 

Die idioom "iets sal jou suur bekom", beteken 'jy sal vir iets moet boet'.
(Bron: Spreekwoorde - Anton Prinsloo)
Sien ook die bladsy Idiome, spreuke en spreekwoorde.
Die burgemeester is aangesê om enige tender te aanvaar soos hy ........ .


1 % (afgerond)goed-dink
75 % (afgerond)goeddink 
24 % (afgerond)goed dink

Hoewel 'n kombinasie van 'n bywoord en 'n werkwoord gewoonlik los geskryf word, word sommige samestellings met "goed" as gevolg van betekenisverdigting wel vas geskryf, byvoorbeeld "goeddink", "goedkeur" en "goedpraat".
Sien ook die bladsy Betekenisverdigting.
Wanneer jy iets terstond doen, doen jy dit ........ .


2 % (afgerond)staande
83 % (afgerond)dadelik 
11 % (afgerond)binnekort
4 % (afgerond)met teenstand

"Dadelik" en "terstond" is sinonieme. 'n Ander sinoniem vir "dadelik" is "onmiddellik".
Sien ook die bladsy Sinonieme.
TOTAALRESULTAAT:
87% korrek

Verduideliking van die kleure en simbole:
KORREK GEKIESdie korrekte antwoord (deur jou gekies)
DIE KORREKTE ANTWOORDdie korrekte antwoord (nie deur jou gekies nie)
VERKEERD GEKIES'n verkeerde antwoord (deur jou gekies)
Verkeerd.'n verkeerde antwoord (nie deur jou gekies nie)

Hulp / Kontak  |  Profiel  |  


© 2013 Beter Afrikaans is 'n gesamentlike onderneming tussen die ATKV, VivA en Martin van Toll Producties