Mobiele weergawe | Na groot weergaweAntwoorde van 24-02-2020 (vlak 1)Geen vorige toets beskikbaar nie 24 FEB volgende toets
(klik op 'n pyltjie om na 'n ander datum te blaai)


Die deelnemers op vlak 1 het die toets van 24-02-2020 só ingevul:Die ........ slaan op haar voorkop uit.


2 % (afgerond)sweed
sweut
97 % (afgerond)sweet 
swiet

As gevolg van ontronding in die uitspraak, skryf party mense verkeerdelik "swiet" in plaas van die korrekte "sweet".
Sien ook die bladsy Ont-/oorronding.
Ek het op my neef se ........ saamgegaan.


an dring
2 % (afgerond)andrang
76 % (afgerond)aandrang 
22 % (afgerond)aandring

As gevolg van ontronding in die uitspraak, skryf party mense verkeerdelik "andrang" in plaas van die korrekte "aandrang".
Sien ook die bladsy Ont-/oorronding.
Verskeie ........ het gelei tot die stigting van nuwe kerkgenootskappe.


33 % (afgerond)Godsdienstwiste of godsdienstwiste
15 % (afgerond)Godsdienstwiste
52 % (afgerond)godsdienstwiste 

Samestellings en afleidings met "god-" as eerste element wat nie meer as eiename optree nie, begin gewoonlik met 'n kleinletter.
Sien ook die bladsy Slegs kleinletter.
Watter soort roomys wil jy hê; sjokolade of ........ ?


67 % (afgerond)vanielje 
1 % (afgerond)venielje
wenielje
31 % (afgerond)vanilje

Soms word woorde van vreemde herkoms net gedeeltelik verafrikaans, byvoorbeeld "vanielje", "hidroulies" en "kwadrupleeg".
Sien ook die bladsy Tussenklas.
TOTAALRESULTAAT:
73% korrek

Verduideliking van die kleure en simbole:
KORREK GEKIESdie korrekte antwoord (deur jou gekies)
DIE KORREKTE ANTWOORDdie korrekte antwoord (nie deur jou gekies nie)
VERKEERD GEKIES'n verkeerde antwoord (deur jou gekies)
Verkeerd.'n verkeerde antwoord (nie deur jou gekies nie)

Hulp / Kontak  |  Profiel  |  


© 2013 Beter Afrikaans is 'n gesamentlike onderneming tussen die ATKV, VivA en Martin van Toll Producties