Mobiele weergawe | Na groot weergaweAntwoorde van 26-02-2020 (vlak 1)vorige toets 26 FEB volgende toets
(klik op 'n pyltjie om na 'n ander datum te blaai)


Die deelnemers op vlak 1 het die toets van 26-02-2020 só ingevul:Die meeste mense het ........ in die huis met lopende water.


1 % (afgerond)kranens
3 % (afgerond)kraane
1 % (afgerond)kraans
94 % (afgerond)krane 

Naamwoorde wat op "l", "m", "n", "ng" of "r" eindig waarvan die vorige vokaal beklemtoon is ("kraan"), kry ’n "-e" in die meervoud AWS 13.2)
Sien ook die bladsy Meervoudsvorme.
Die heuning is ........ .sandseiker
97 % (afgerond)sandsuiker 
santseiker
2 % (afgerond)sandsyker

As gevolg van ontronding in die uitspraak, skryf party mense verkeerdelik “sandseiker” of “sandsyker” in plaas van die korrekte “sandsuiker”.
Sien ook die bladsy Ont-/oorronding.
Die minister het gesê daar bestaan 'n ........ en ons moet daarvolgens optree.


22 % (afgerond)krisis situasie
14 % (afgerond)krisis-situasie
64 % (afgerond)krisissituasie 

ʼn Samestelling (“krisissituasie”) is ʼn woord wat uit twee of meer woorddele (“krisis” en “situasie”) bestaan. Samestellings moet vas geskryf word.
Sien ook die bladsy Samestellings.
Die woord "kap" in die volgende twee sinne is ’n voorbeeld van ’n ........ .
Die seuns se hare moet hul hare laat kap voor die skool begin.
As deel van die opknapping, kap hulle vandag die mure uit.


76 % (afgerond)homoniem 
4 % (afgerond)sinoniem
17 % (afgerond)homofoon
3 % (afgerond)antoniem

ʼn Homoniem is twee woorde wat dieselfde klink en dieselfde gespel word, maar heeltemal ʼn ander betekenis en oorsprong het, byvoorbeeld "kap" (‘hare sny’) en "kap" (‘met ’n hamer slaan’).
Sien ook die bladsy Homonieme.
TOTAALRESULTAAT:
83% korrek

Verduideliking van die kleure en simbole:
KORREK GEKIESdie korrekte antwoord (deur jou gekies)
DIE KORREKTE ANTWOORDdie korrekte antwoord (nie deur jou gekies nie)
VERKEERD GEKIES'n verkeerde antwoord (deur jou gekies)
Verkeerd.'n verkeerde antwoord (nie deur jou gekies nie)

Hulp / Kontak  |  Profiel  |  


© 2013 Beter Afrikaans is 'n gesamentlike onderneming tussen die ATKV, VivA en Martin van Toll Producties