Mobiele weergawe | Na groot weergaweAntwoorde van 28-02-2020 (vlak 1)vorige toets 28 FEB volgende toets
(klik op 'n pyltjie om na 'n ander datum te blaai)


Die deelnemers op vlak 1 het die toets van 28-02-2020 só ingevul:'n Sinoniem vir die woord "smeek" is ........ .


1 % (afgerond)irriteer
1 % (afgerond)dreig
2 % (afgerond)smet
96 % (afgerond)soebat 

Sinonieme is verskillende woorde wat min of meer dieselfde betekenis het, byvoorbeeld "smeek - soebat".
Sien ook die bladsy Sinonieme.
Die spreker het so ........ dat die gehoor hom uitgelag het.


25 % (afgerond)klei getrap
7 % (afgerond)gekleitrap
68 % (afgerond)kleigetrap 

Skeibare werkwoorde wat die hoofklem op die eerste lettergreep dra, vorm die voltooide deelwoord met "-ge-" (AWS 17.2).
Sien ook die bladsy Deelwoorde.
Ek gaan beslis nie saam met Ellen vakansie hou nie; sy wil heeltyd almal ........ en gebied.


33 % (afgerond)hied
2 % (afgerond)huud
62 % (afgerond)hiet 
3 % (afgerond)huut

Kollokasies is woordkombinasies wat dikwels saam gebruik word, maar nie vaste uitdrukkings is nie omdat die woorde se afsonderlike betekenis nie verander nie. Voorbeelde van kollokasies is: "hiet en gebied", "met hart en siel"; "teen wil en dank" en "met raad en daad".
Sien ook die bladsy Kollokasies.
Die konsert begin om ........ vanaand.


agtier
2 % (afgerond)agt ure
32 % (afgerond)agt uur
66 % (afgerond)agtuur 

Tydsaanduiding in woorde word vas geskryf. Tydsduur word egter los geskryf. Byvoorbeeld, die konsert begin om agtuur vanaand, en sal ongeveer twee uur lank duur.
Sien ook die bladsy Getalle.
TOTAALRESULTAAT:
73% korrek

Verduideliking van die kleure en simbole:
KORREK GEKIESdie korrekte antwoord (deur jou gekies)
DIE KORREKTE ANTWOORDdie korrekte antwoord (nie deur jou gekies nie)
VERKEERD GEKIES'n verkeerde antwoord (deur jou gekies)
Verkeerd.'n verkeerde antwoord (nie deur jou gekies nie)

Hulp / Kontak  |  Profiel  |  


© 2013 Beter Afrikaans is 'n gesamentlike onderneming tussen die ATKV, VivA en Martin van Toll Producties