Mobiele weergawe | Na groot weergaweAntwoorde van 06-03-2020 (vlak 1)vorige toets 06 MRT volgende toets
(klik op 'n pyltjie om na 'n ander datum te blaai)


Die deelnemers op vlak 1 het die toets van 06-03-2020 só ingevul:Die bekendste ........ in Suider-Afrika is die een in die Visrivier in Namibië.


13 % (afgerond)kanjon
4 % (afgerond)canion
12 % (afgerond)kanion
72 % (afgerond)canyon 

Vreemde woorde behou in bepaalde gevalle hulle vreemde spelvorm.
Sien ook die bladsy Vreemde woorde.
Die selfoonwinkel het ’n ........ aanbod op selfone dié naweek.


81 % (afgerond)eenmalige 
14 % (afgerond)eenmalig
4 % (afgerond)eenmaalige
1 % (afgerond)eenmaalig

Sommige byvoeglike naamwoorde wat voor ʼn selfstandige naamwoord staan ("eenmalig"), kry ʼn "-e" (attributiewe "-e") agteraan.
Sien ook die bladsy Attributiewe -e.
Uitdrukking: 'n Mens moet by die ........ begin.


3 % (afgerond)stert
1 % (afgerond)middel
63 % (afgerond)begin 
34 % (afgerond)kop

Die uitdrukking "'n mens moet by die begin begin", beteken ''n Mens moet 'n taak op 'n stelselmatige manier doen.'
(Bron: Spreekwoorde - Anton Prinsloo)
Sien ook die bladsy Idiome, spreuke en spreekwoorde.
Oudrif lê tussen Clanwilliam en Vanrhynsdorp.
Wat is die woordsoort van "tussen" in bostaande sin?


19 % (afgerond)voorvoegsel
61 % (afgerond)voorsetsel 
5 % (afgerond)vooronderstelling
15 % (afgerond)voornaamwoord

'n Voorsetsel of preposisie
dui die relatiewe posisie of verhouding tussen twee elemente aan. 'n Mens kan gewoonlik 'n lidwoord ("'n" of "die") na die voorsetsel gebruik, byvoorbeeld "tussen die berge".

Sien ook die bladsy Woordsoorte.
TOTAALRESULTAAT:
69% korrek

Verduideliking van die kleure en simbole:
KORREK GEKIESdie korrekte antwoord (deur jou gekies)
DIE KORREKTE ANTWOORDdie korrekte antwoord (nie deur jou gekies nie)
VERKEERD GEKIES'n verkeerde antwoord (deur jou gekies)
Verkeerd.'n verkeerde antwoord (nie deur jou gekies nie)

Hulp / Kontak  |  Profiel  |  


© 2013 Beter Afrikaans is 'n gesamentlike onderneming tussen die ATKV, VivA en Martin van Toll Producties