Mobiele weergawe | Na groot weergaweAntwoorde van 10-03-2020 (vlak 3)vorige toets 10 MRT volgende toets
(klik op 'n pyltjie om na 'n ander datum te blaai)


Die deelnemers op vlak 3 het die toets van 10-03-2020 só ingevul:Belgrado is die hoofstad van ........ .


1 % (afgerond)Servia
86 % (afgerond)Serwië 
10 % (afgerond)Serbië
3 % (afgerond)Serbia

Onder die invloed van Engels word "Serwië" dikwels verkeerdelik as "Serbië" uitgespreek. Hierdie klankverwarring word verder aangehelp deurdat beide die klanke [v] en [b] stemhebbend is en so te sê op dieselfde plek in die mond voortgebring word ([v] labio-dentaal en [b] bilabiaal). Hulle verskil slegs beduidend t.o.v. wyse van artikulasie, deurdat [v] 'n frikatief en [b] 'n eksplosief is.
Sien ook die bladsy Klankverwarring.
Abel het hom eers van die waarheid omtrent die saak ........ , voordat hy vir Sanet daarmee gekonfronteer het.


97 % (afgerond)vergewis 
1 % (afgerond)gewis
1 % (afgerond)gevergewis
2 % (afgerond)verwis

Sommige werkwoorde neem nie die voorvoegsel "ge-" in die verlede tyd nie. Dit sluit woorde in wat in die teenwoordige tyd begin met "ver-", "be-", "ge-", "her-", "er-", "ont-", "weer-" en "onder-".
Sien ook die bladsy Verlede tyd.
Iemand wat akteurs of toneelspelers afrig vir ʼn film of toneelstuk noem ons 'n ........ .82 % (afgerond)regisseur 
15 % (afgerond)regiseur
vervaardiger
3 % (afgerond)direkteur

ʼn Persoonsnaam is ʼn afgeleide selfstandige naamwoord wat ʼn persoon aandui, byvoorbeeld “regisseur”, “kommunis”, “protestant”, “tikster”. Dit begin gewoonlik met ʼn kleinletter.
Sien ook die bladsy Persoonsname.
Die ........ van die koshuis sê die brand het omstreeks twee-uur die oggend uitgebreek.


18 % (afgerond)bewoners 
woners
82 % (afgerond)inwoners

Die woorde "bewoner" en "inwoner" is semanties baie na aan mekaar. 'n Duimsuigreël wat gebruik kan word, is om te sê dat 'n inwoner dikwels een of ander amptelike status binne 'n spesifiek begrensde geografiese gebied het, byvoorbeeld 'n inwoner van 'n land, provinsie of stad. Vir die meeste ander gevalle gebruik 'n mens "bewoner". 'n Mens sal dus praat van "eilandbewoners", maar "inwoners van die Maledive". Bron: https://onzetaal.nl/taaladvies/advies/bewoner-inwoner
Sien ook die bladsy Twyfelwoorde (mits vs tensy).
TOTAALRESULTAAT:
71% korrek

Verduideliking van die kleure en simbole:
KORREK GEKIESdie korrekte antwoord (deur jou gekies)
DIE KORREKTE ANTWOORDdie korrekte antwoord (nie deur jou gekies nie)
VERKEERD GEKIES'n verkeerde antwoord (deur jou gekies)
Verkeerd.'n verkeerde antwoord (nie deur jou gekies nie)

Hulp / Kontak  |  Profiel  |  


© 2013 Beter Afrikaans is 'n gesamentlike onderneming tussen die ATKV, VivA en Martin van Toll Producties