Mobiele weergawe | Na groot weergaweAntwoorde van 19-03-2020 (vlak 3)vorige toets 19 MRT volgende toets
(klik op 'n pyltjie om na 'n ander datum te blaai)


Die deelnemers op vlak 3 het die toets van 19-03-2020 só ingevul:Die getal vier-en-twintig is gelyk aan twee ........ .


73 % (afgerond)twaalwe of twaalfs 
twaalf'e
5 % (afgerond)twaalwe
22 % (afgerond)twaalfs

Woorde wat op 'n "f" eindig se meervoude word gewoonlik deur die toevoeging van 'n "-e" gevorm, terwyl die "f" 'n "w" word. Enkele uitsonderings bestaan egter waar die meervoud eenvoudig deur die toevoeging van óf 'n "-s" (bv. "sjefs" en "neefs"), óf 'n "-e" (bv. "nimfe" en "triomfe") gevorm word. Die meervoud van die telwoord "twaalf" kan sowel "twaalwe" as "twaalfs" wees.

Sien ook die bladsy Meervoudsvorme.
Reeva, sal jy asseblief vir ons ........ reël vir ons sakebesoek?


83 % (afgerond)akkommodasie 
7 % (afgerond)akommodasie
9 % (afgerond)akkomodasie
1 % (afgerond)akomodasie

Soms word woorde van vreemde herkoms net gedeeltelik verafrikaans, byvoorbeeld “akkommodasie”, “hidroulies” en “kwadrupleeg”. Die woord "akkommodasie" kom van die Latyn "commodus", vandaar die spelling.
(Bron: HAT)
Sien ook die bladsy Konsonantverdubbeling.
Ons het altyd 'n ........ vol petrol in die kar vir noodgevalle.


9 % (afgerond)twintig literhouer
5 % (afgerond)twintig liter houer
9 % (afgerond)twintigliter houer
76 % (afgerond)twintigliterhouer 

Samestellende samestellings word vas geskryf en bestaan tipies uit 'n woordgroep (telwoord + selfstandige naamwoord) en 'n selfstandige naamwoord.
Sien ook die bladsy Samestellende samestellings.
Ons het vandag in die taalkundeklas deiktiese woorde behandel.
'n Sinoniem vir "deiktiese" is ........ .


24 % (afgerond)ongebruikte
4 % (afgerond)nuwe
36 % (afgerond)geykte
37 % (afgerond)aanwysende 

Sinonieme is woorde met min of meer dieselfde betekenis. 'n Sinoniem vir die woord "deiktiese" is "aanwysende".
Bron: HAT6
Sien ook die bladsy Sinonieme.
TOTAALRESULTAAT:
67% korrek

Verduideliking van die kleure en simbole:
KORREK GEKIESdie korrekte antwoord (deur jou gekies)
DIE KORREKTE ANTWOORDdie korrekte antwoord (nie deur jou gekies nie)
VERKEERD GEKIES'n verkeerde antwoord (deur jou gekies)
Verkeerd.'n verkeerde antwoord (nie deur jou gekies nie)

Hulp / Kontak  |  Profiel  |  


© 2013 Beter Afrikaans is 'n gesamentlike onderneming tussen die ATKV, VivA en Martin van Toll Producties