Mobiele weergawe | Na groot weergaweAntwoorde van 23-03-2020 (vlak 1)vorige toets 23 MRT volgende toets
(klik op 'n pyltjie om na 'n ander datum te blaai)


Die deelnemers op vlak 1 het die toets van 23-03-2020 só ingevul:Sy het ʼn uitstekende ........ van haar vak.


1 % (afgerond)kenis
98 % (afgerond)kennis 
1 % (afgerond)kennes
kenes

’n Konsonant wat volg op ’n kort vokaal wat die hoofklem van ’n woord dra, word verdubbel (AWS 11.23).
Sien ook die bladsy Konsonantverdubbeling.
Hy het by die voordeur ........ om ons die goeie nuus te vertel.94 % (afgerond)ingebars 
geïnbars
6 % (afgerond)in gebars

Skeibare werkwoorde wat die hoofklem op die eerste lettergreep het, vorm die voltooide deelwoord met “-ge-” (AWS 17.2).
Sien ook die bladsy Verlede tyd.
........ het vier boeties en sussies wat saam met haar in een huis woon.


die Meisie
2 % (afgerond)Die Meisie
98 % (afgerond)Die meisie 
1 % (afgerond)die meisie

Die eerste woord in 'n sin, solank as wat dit nie 'n syfer, getal of simbool is nie, begin met 'n hoofletter.
Sien ook die bladsy Sinsbegin.
Party mense glo ........ help teen rumatiek.


7 % (afgerond)bugu
15 % (afgerond)buchu
4 % (afgerond)bugoe
74 % (afgerond)boegoe 

Vreemde woorde wat verafrikaans word, word volgens die gewone Afrikaanse taalreëls gespel.
Sien ook die bladsy Verafrikaanste woorde.
TOTAALRESULTAAT:
91% korrek

Verduideliking van die kleure en simbole:
KORREK GEKIESdie korrekte antwoord (deur jou gekies)
DIE KORREKTE ANTWOORDdie korrekte antwoord (nie deur jou gekies nie)
VERKEERD GEKIES'n verkeerde antwoord (deur jou gekies)
Verkeerd.'n verkeerde antwoord (nie deur jou gekies nie)

Hulp / Kontak  |  Profiel  |  


© 2013 Beter Afrikaans is 'n gesamentlike onderneming tussen die ATKV, VivA en Martin van Toll Producties