Mobiele weergawe | Na groot weergaweAntwoorde van 22-04-2020 (vlak 1)vorige toets 22 APR volgende toets
(klik op 'n pyltjie om na 'n ander datum te blaai)


Die deelnemers op vlak 1 het die toets van 22-04-2020 só ingevul:Die sweet het van my gesig ........ toe ek klaar is met die marathon.


11 % (afgerond)af getap
88 % (afgerond)afgetap 
geäftap
geaftap

Skeibare werkwoorde wat die hoofklem op die eerste lettergreep het, vorm die voltooide deelwoord met “-ge-” (AWS 17.2).
Sien ook die bladsy Verlede tyd.
Voordat jy leer swem, moet jy eers kan ........ .


8 % (afgerond)druif
dryv
90 % (afgerond)dryf 
2 % (afgerond)dreif

Klankverwarring lei dikwels tot spelfoute, aangesien twee letters dieselfde in Afrikaans uitgespreek word. Letters wat dikwels verwar word, is "ei" en "y".
Sien ook die bladsy Klankverwarring.
Hy dra 'n bril omdat hy ........ is.


6 % (afgerond)swak-siende
85 % (afgerond)swaksiende 
9 % (afgerond)swak siende

Samestellende afleidings bestaan uit 'n agtervoegsel ("-de") wat 'n woordgroep ("swak sien") saambind tot 'n woord wat vas geskryf word.
Sien ook die bladsy Samestellende afleidings.
Ons kerk hou Saterdag ........ .


67 % (afgerond)basaar 
22 % (afgerond)bazaar
5 % (afgerond)bezaar
7 % (afgerond)besaar

In sommige woorde word die [z]-klank met ’n "s" geskryf, soos in die woord "basaar".
Sien ook die bladsy Twyfelwoorde (mits vs tensy).
TOTAALRESULTAAT:
83% korrek

Verduideliking van die kleure en simbole:
KORREK GEKIESdie korrekte antwoord (deur jou gekies)
DIE KORREKTE ANTWOORDdie korrekte antwoord (nie deur jou gekies nie)
VERKEERD GEKIES'n verkeerde antwoord (deur jou gekies)
Verkeerd.'n verkeerde antwoord (nie deur jou gekies nie)

Hulp / Kontak  |  Profiel  |  


© 2013 Beter Afrikaans is 'n gesamentlike onderneming tussen die ATKV, VivA en Martin van Toll Producties