Mobiele weergawe | Na groot weergaweAntwoorde van 22-04-2020 (vlak 3)vorige toets 22 APR volgende toets
(klik op 'n pyltjie om na 'n ander datum te blaai)


Die deelnemers op vlak 3 het die toets van 22-04-2020 só ingevul:Sal jy ........ vir my 'n gunsie doen?


38 % (afgerond)slegs 'seblief
1 % (afgerond)slegs 'sseblief
slegs sseblief
60 % (afgerond)seblief of 'seblief 

Die afkappingsteken word in 'n aantal gevalle gebruik om aan te dui dat letters ontbreek, soos "as 't" in plaas van "as het". Die woord "seblief" is al ingeburger dat die AWS albei spelwyses aanvaar.
Sien ook die bladsy Afkappingsteken.
Mosambiek het voorheen bekend gestaan as ........ .


47 % (afgerond)Portugees Oos-Afrika
1 % (afgerond)Portugeesoosafrika
3 % (afgerond)Portugees Oos Afrika
49 % (afgerond)Portugees-Oos-Afrika 

In meerledige geografiese name wat bestaan uit 'n eienaamelement plus 'n voorbepaling wat die onverboë vorm van 'n byvoeglike naamwoord is wat normaalweg 'n attributiewe "-e" neem, word die voorbepaling met 'n koppelteken aan die hoofelement vas geskryf.
Ander voorbeelde sluit in: "Ekwatoriaal-Guinee", "Spaans-Noord-Afrika" en "Brits-Columbië". (Bron: AWS 12.31)
Sien ook die bladsy Koppeltekens.
Die ........ was 'n godsdienstige beweging wat in 1517 deur Martin Luther begin is en wat uiteindelik gelei het tot die verdeling van die Westerse Christendom in katolieke en protestantse strominge.


24 % (afgerond)Hervorming of hervorming
67 % (afgerond)slegs Hervorming 
8 % (afgerond)slegs hervorming

Soortname wat as eiename optree, kry aanvangshoofletters (behalwe lidwoorde en voorsetsels). Sien reël 9.9 in die AWS.
Sien ook die bladsy Slegs hoofletter.
"Kasper raak in die ban van die sogenaamde swanefluisteraar, ........ hy val vir sy eie fantasie oor die swanefluisteraar." (uit "Die sneeuslaper: verhale" deur Marlene van Niekerk)


4 % (afgerond)slegs over gesetsynde
13 % (afgerond)slegs overgeset synde
69 % (afgerond)overgeset synde of overgesetsynde 
14 % (afgerond)slegs over geset synde

Die uitdrukking "overgeset synde" (ook vas geskryf as "overgesetsynde") beteken 'anders gestel; bedoelende'. Ons gebruik dit as inleiding om 'n konsep op 'n ander manier te verduidelik.
Sien ook die bladsy Wisselvorme.
TOTAALRESULTAAT:
61% korrek

Verduideliking van die kleure en simbole:
KORREK GEKIESdie korrekte antwoord (deur jou gekies)
DIE KORREKTE ANTWOORDdie korrekte antwoord (nie deur jou gekies nie)
VERKEERD GEKIES'n verkeerde antwoord (deur jou gekies)
Verkeerd.'n verkeerde antwoord (nie deur jou gekies nie)

Hulp / Kontak  |  Profiel  |  


© 2013 Beter Afrikaans is 'n gesamentlike onderneming tussen die ATKV, VivA en Martin van Toll Producties