Mobiele weergawe | Na groot weergaweAntwoorde van 27-04-2020 (vlak 3)vorige toets 27 APR volgende toets
(klik op 'n pyltjie om na 'n ander datum te blaai)


Die deelnemers op vlak 3 het die toets van 27-04-2020 só ingevul:Op hierdie foto's kan jy vier geslagte sien; hier is my ma, my ouma, my oumagrootjie en my ........ .


20 % (afgerond)oeroumagrootjie
36 % (afgerond)ooroumagrootjie 
44 %agteroumagrootjie

Die ouma van jou ouma is jou "ooroumagrootjie".
(Bron HAT)
Sien ook die bladsy Twyfelwoorde (mits vs tensy).
Die nuuskierige meerkatjie staan ........ en loer oor die bult.


89 % (afgerond)pennetjieorent 
1 % (afgerond)paaltjieorent
10 % (afgerond)stokorent
1 % (afgerond)rietorent

Nog intensiewe vorme vir "orent" is "penorent" en "kiertsorent".
Sien ook die bladsy Intensiewe vorme.
Die maatskappy het verlede jaar 'n totale wins van ........ rand getoon.


32 % (afgerond)vier miljoen ses duisend of vier-miljoen-ses-duisend
37 % (afgerond)vier miljoen ses duisend of viermiljoen sesduisend of viermiljoensesduisend 
19 % (afgerond)vier miljoen ses duisend of vier-miljoen ses-duisend of viermiljoensesduisend
13 % (afgerond)vier-miljoen-ses-duisend of vier-miljoen ses-duisend

'n Telwoord (soos "ses") + "honderd", "duisend", "miljoen", "miljard" kan los of vas geskryf word, maar nie met 'n koppelteken nie.
Sien ook die bladsy Samestellings.
Jy sal maar op jou tande moet kners vir die pyn.
Wat is die woordsoort van "moet" in bostaande sin?


18 % (afgerond)hulpwerkwoord van kousaliteit
9 % (afgerond)hulpwerkwoord van aspek
4 % (afgerond)hulpwerkwoord van tyd
70 % (afgerond)hulpwerkwoord van modaliteit 

’n Hulpwerkwoord is 'n werkwoord wat 'n betekenis toevoeg aan een ander werkwoord en daardeur in beginsel nie selfstandig voorkom nie. In Afrikaans onderskei ons onder andere tussen hulpwerkwoorde van tyd, byvoorbeeld "het" en hulpwerkwoorde van modaliteit, byvoorbeeld "moet", "sal" en "wil".
Sien ook die bladsy Woordsoorte.
TOTAALRESULTAAT:
58% korrek

Verduideliking van die kleure en simbole:
KORREK GEKIESdie korrekte antwoord (deur jou gekies)
DIE KORREKTE ANTWOORDdie korrekte antwoord (nie deur jou gekies nie)
VERKEERD GEKIES'n verkeerde antwoord (deur jou gekies)
Verkeerd.'n verkeerde antwoord (nie deur jou gekies nie)

Hulp / Kontak  |  Profiel  |  


© 2013 Beter Afrikaans is 'n gesamentlike onderneming tussen die ATKV, VivA en Martin van Toll Producties