Mobiele weergawe | Na groot weergaweAntwoorde van 28-04-2020 (vlak 2)vorige toets 28 APR volgende toets
(klik op 'n pyltjie om na 'n ander datum te blaai)


Die deelnemers op vlak 2 het die toets van 28-04-2020 só ingevul:Dis 'n ........ probleem wat die klas moet oplos.


eenfoudig
eenfoudige
96 % (afgerond)eenvoudige 
4 % (afgerond)eenvoudig

Meerlettergrepige byvoeglike naamwoorde wat voor die selfstandige naamwoord staan, kry dikwels 'n "-e" aan die einde.
Sien ook die bladsy Attributiewe -e.
Die SAUK het ʼn ........ om in Suid-Afrika uit te saai.mandad
1 % (afgerond)mandate
10 % (afgerond)mandaad
89 % (afgerond)mandaat 

Klankverwarring lei dikwels tot spelfoute wanneer twee letters dieselfde uitgespreek word in Afrikaans. Twee letters wat dikwels verwar word, is "d" en "t".
Sien ook die bladsy Klankverwarring.
"Die beskuldigde pleit onskuldig, ........ ."


29 % (afgerond)slegs u Edele
21 % (afgerond)slegs U Edele 
48 % (afgerond)u Edele of U Edele
2 % (afgerond)slegs U edele

Die dele van aanspreekvorme van hoogwaardigheidsbekleërs begin met 'n hoofletter (AWS 9.6).
Sien ook die bladsy Slegs hoofletter.
Die woord "knou" in die volgende sinne is 'n ........ .
Ná die ongeluk het sy gesondheid 'n knou gekry.
Die ouer seuns knou altyd die jongeres.


5 % (afgerond)antoniem
37 % (afgerond)poliseem 
49 % (afgerond)homofoon
10 % (afgerond)sinoniem

Poliseme is woorde wat dieselfde klink en gespel word, waarvan die betekenis verskil, maar tog verwant is, byvoorbeeld "knou" (‘beskadig’) en "knou" (‘seermaak’).
Sien ook die bladsy Poliseme.
TOTAALRESULTAAT:
61% korrek

Verduideliking van die kleure en simbole:
KORREK GEKIESdie korrekte antwoord (deur jou gekies)
DIE KORREKTE ANTWOORDdie korrekte antwoord (nie deur jou gekies nie)
VERKEERD GEKIES'n verkeerde antwoord (deur jou gekies)
Verkeerd.'n verkeerde antwoord (nie deur jou gekies nie)

Hulp / Kontak  |  Profiel  |  


© 2013 Beter Afrikaans is 'n gesamentlike onderneming tussen die ATKV, VivA en Martin van Toll Producties