Mobiele weergawe | Na groot weergaweAntwoorde van 28-04-2020 (vlak 3)vorige toets 28 APR volgende toets
(klik op 'n pyltjie om na 'n ander datum te blaai)


Die deelnemers op vlak 3 het die toets van 28-04-2020 só ingevul:Die ........ van die plan moet egter gewysig word.


3 % (afgerond)sy aansig
25 % (afgerond)sy-aansig
72 % (afgerond)syaansig 
syäansig

Die opeenvolging van vokaalletters bring nie noodwendig mee dat 'n komplekse woord verkeerd of moeilik korrek gelees sal word nie.
Sien ook die bladsy Vokaalopeenhoping.
Sy oë rol in hul ........ soos hy skrik.


kassens
78 % (afgerond)kaste
21 % (afgerond)kasse 
kastens

Die meervoud van die woord "kas" in die betekenis van 'holte', byvoorbeeld "oogkas", en 'betaaltoonbank' is "kasse"; die meervoud in die betekenis van 'klerekas' is egter "kaste".
(Bron: AWS)
Sien ook die bladsy Meervoudsvorme.
Myns insiens is die woord "trok" ........ en behoort nie as Standaardafrikaans gereken te word nie.64 % (afgerond)onafrikaans of on-Afrikaans 
25 % (afgerond)slegs on-Afrikaans
11 % (afgerond)slegs Onafrikaans

Wanneer byvoeglike naamwoorde wat afgelei is van woorde wat normaalweg met 'n hoofletter gespel word, deur die voorvoegsel "on-" voorafgegaan word, kan die woord sonder 'n koppelteken met 'n kleinletter vas aan die voorvoegsel geskryf word, byvoorbeeld "onafrikaans", "onboeddhisties", "onbybels". Hierdie woorde mag egter ook met 'n koppelteken gespel word, byvoorbeeld "on-Afrikaans".
Sien ook die bladsy Hoof- of kleinletter.
'n ........ word gewoonlik gedoen om moontlike genetiese abnormaliteite van die fetus te bevestig óf uit te sluit.


1 % (afgerond)Amniocentese
83 % (afgerond)Amniosintese
2 % (afgerond)Amniosinthese
14 % (afgerond)Amniosentese 

Soms word woorde van vreemde herkoms net gedeeltelik verafrikaans, byvoorbeeld “amniosentese”, “hidroulies” en “kwadrupleeg”.
Die woord "amniosentese" kom van Grieks "amnos" wat 'lam' beteken en "kentēsis" wat 'om te prik' beteken.
Sien ook die bladsy Tussenklas.
TOTAALRESULTAAT:
43% korrek

Verduideliking van die kleure en simbole:
KORREK GEKIESdie korrekte antwoord (deur jou gekies)
DIE KORREKTE ANTWOORDdie korrekte antwoord (nie deur jou gekies nie)
VERKEERD GEKIES'n verkeerde antwoord (deur jou gekies)
Verkeerd.'n verkeerde antwoord (nie deur jou gekies nie)

Hulp / Kontak  |  Profiel  |  


© 2013 Beter Afrikaans is 'n gesamentlike onderneming tussen die ATKV, VivA en Martin van Toll Producties