Mobiele weergawe | Na groot weergaweAntwoorde van 29-04-2020 (vlak 2)vorige toets 29 APR volgende toets
(klik op 'n pyltjie om na 'n ander datum te blaai)


Die deelnemers op vlak 2 het die toets van 29-04-2020 só ingevul:Die ........ is die amptelike woning en hoofkantoor van die Amerikaanse president.


1 % (afgerond)wit huis
35 % (afgerond)Wit Huis
64 % (afgerond)Withuis 
1 % (afgerond)withuis

Byvoeglike naamwoorde (soos "wit" of "groot") word gewoonlik los van selfstandige naamwoorde (soos "huis" of "kantoor") geskryf. Wanneer betekenisverdigting egter plaasgevind het, vorm die twee begrippe 'n eenheid en word hulle dan vas as een woord geskryf. So byvoorbeeld sou die los geskrewe begrip "wit huis" na enige huis wat wit geverf is, kon verwys. Die "Withuis" verwys egter baie spesifiek slegs na die bekende Amerikaanse woning.
Sien ook die bladsy Betekenisverdigting.
........ , wat sê jy?
48 % (afgerond)
22 % (afgerond) 
30 % (afgerond)

In sekere woorde soos "appèl", "dè", "hè" en "nè" gebruik ons ’n gravis om die [ε]-klank aan te dui.
Sien ook die bladsy Gravis-/akuutteken.
Hanna is so mak soos 'n ........ as jy eers vir haar roomys aanbied.


1 % (afgerond)hondjie
1 % (afgerond)babatjie
97 % (afgerond)lammetjie 
1 % (afgerond)katjie

Die vergelyking "mak soos 'n lammetjie" verwys na iets of iemand wat vreeslik bedees en kalm is.
Die AWS erken "lammetjie" en "lammertjie" as wisselvorme.
Sien ook die bladsy Vergelykings.
Ek sal dit opsoek in die HAT ( ........ ).


9 % (afgerond)Handwoordeboek van die Afrikaanse taal
89 % (afgerond)Handwoordeboek van die Afrikaanse Taal  
1 % (afgerond)handwoordeboek van die Afrikaanse Taal
1 % (afgerond)handwoordeboek van die Afrikaanse taal

Hierdie publikasie se skryfwyse is "Handwoordeboek van die Afrikaanse Taal".
Sien ook die bladsy Publikasiename.
TOTAALRESULTAAT:
68% korrek

Verduideliking van die kleure en simbole:
KORREK GEKIESdie korrekte antwoord (deur jou gekies)
DIE KORREKTE ANTWOORDdie korrekte antwoord (nie deur jou gekies nie)
VERKEERD GEKIES'n verkeerde antwoord (deur jou gekies)
Verkeerd.'n verkeerde antwoord (nie deur jou gekies nie)

Hulp / Kontak  |  Profiel  |  


© 2013 Beter Afrikaans is 'n gesamentlike onderneming tussen die ATKV, VivA en Martin van Toll Producties