Mobiele weergawe | Na groot weergaweAntwoorde van 29-04-2020 (vlak 3)vorige toets 29 APR volgende toets
(klik op 'n pyltjie om na 'n ander datum te blaai)


Die deelnemers op vlak 3 het die toets van 29-04-2020 só ingevul:Die ........ omstandighede in die minder gegoede buurte in en om die middestad hou groot kommer vir die munisipale regering in.


45 % (afgerond)sosioëkonomiese of sosio-ekonomiese 
3 % (afgerond)slegs sosioëkonomiese
4 % (afgerond)slegs sosioekonomiese
48 % (afgerond)slegs sosio-ekonomiese

'n Deelteken of 'n koppelteken word gebruik in verbindings waar 'n opeenvolging van vokaalletters verkeerd gelees kan word en voorvoegsels van Klassieke herkoms betrokke is.
Ander voorbeelde sluit in: "infraäkoesties" of "infra-akoesties" en "koöperasie" of "ko-operasie". (Bron: AWS 5.6)
Sien ook die bladsy Deelteken.
Die ........ is daarvoor verantwoordelik om genoegsame fondse vir sy werksaamhede in te samel.


5 % (afgerond)Nasionale Vroue Monument kommissie
1 % (afgerond)Nasionalevrouemonument kommissie
61 % (afgerond)Nasionale Vrouemonumentkommissie 
33 % (afgerond)Nasionalevrouemonumentkommissie

Die skryfwyse van dié woord is 'n uitsondering op die gewone reël. Sien 15.26(d) in die AWS. Meerledige geografiese en eiename wat uit meer as twee losgeskrewe dele bestaan en waarvan die hoofdele gewoonlik met hoofletters begin, word nie vas geskryf nie, byvoorbeeld "Nasionale Vrouemonumentkommissie", "Middellandse Seegebied" en "Tweede Konsiliebesluit".
Sien ook die bladsy Samestellende samestellings.
Die aartsbiskop van ........ (Engels 'Canterbury') is die geestelike hoof van die Kerk van Engeland en die belangrikste godsdienstige figuur in Groot-Brittanje.


20 % (afgerond)Kantelburg
63 % (afgerond)Kantelberg 
5 % (afgerond)Canterburg
11 % (afgerond)Kanterburg

Sommige plekname word verafrikaans, veral waar dit van historiese of godsdienstige belang is, soos hier waar dit deel uitmaak van die ampstitel van 'n kerklike figuur. Verwysing: http://af.wikipedia.org/wiki/Kerk_van_Engeland
Sien ook die bladsy Plekname.
Idioom: Iemand se ........ val.


20 % (afgerond)glas
34 % (afgerond)bal
9 % (afgerond)bril
38 % (afgerond)net 

Die idioom "iemand se net val", beteken 'gevang of verlei word deur iemand'.
(Bron: Spreekwoorde - Anton Prinsloo)
Sien ook die bladsy Idiome, spreuke en spreekwoorde.
TOTAALRESULTAAT:
52% korrek

Verduideliking van die kleure en simbole:
KORREK GEKIESdie korrekte antwoord (deur jou gekies)
DIE KORREKTE ANTWOORDdie korrekte antwoord (nie deur jou gekies nie)
VERKEERD GEKIES'n verkeerde antwoord (deur jou gekies)
Verkeerd.'n verkeerde antwoord (nie deur jou gekies nie)

Hulp / Kontak  |  Profiel  |  


© 2013 Beter Afrikaans is 'n gesamentlike onderneming tussen die ATKV, VivA en Martin van Toll Producties