Mobiele weergawe | Na groot weergaweAntwoorde van 30-04-2020 (vlak 2)vorige toets 30 APR volgende toets
(klik op 'n pyltjie om na 'n ander datum te blaai)


Die deelnemers op vlak 2 het die toets van 30-04-2020 só ingevul:Die ANC-LP het ontken dat sy 'n beroep gedoen het op die president se ........ .


86 % (afgerond)inhegtenisneming of inhegtenisname 
9 % (afgerond)inhegtenisname
2 % (afgerond)inhegtenisnaming
3 % (afgerond)in hegtenis neming of in hegtenis naming

ʼn Wisselvorm is ʼn alternatiewe spelling van ʼn woord wat steeds korrek is, byvoorbeeld; “inhegtenisname – inhegtenisneming”, “agtelosig – agterlosig”; “narcisme – narsisme”; “vitamien – vitamine”.
Sien ook die bladsy Wisselvorme.
Erik is nog ........ oor sy musiek as Joseph.


27 % (afgerond)fanatieser 
67 % (afgerond)meer fanaties
2 % (afgerond)mees fanaties
3 % (afgerond)meer fanatieser

Trappe van vergelyking volg gewoonlik ’n gevestigde patroon: Daar is die stellende trap, byvoorbeeld “fanaties”, die vergrotende trap, byvoorbeeld “fanatieser” en die oortreffende trap, byvoorbeeld “die fanatiesste”.
Sien ook die bladsy Trappe van vergelyking.
My tannie-hulle toer nie graag deur ........ nie.


1 % (afgerond)Oos-europa
97 % (afgerond)Oos-Europa 
2 % (afgerond)oos-Europa
Ooseuropa

By meerledige geografiese name, hetsy los of met 'n koppelteken vas geskryf, begin elke deel van die naam met 'n hoofletter.
Sien ook die bladsy Slegs hoofletter.
Die suikerpot wemel van die miere!
Die woord "wemel" in bostaande sin is 'n voorbeeld van 'n ........ .


54 % (afgerond)oorganklike hoofwerkwoord
9 % (afgerond)gangbare hoofwerkwoord
10 % (afgerond)oorgangshoofwerkwoord
26 % (afgerond)onoorganklike hoofwerkwoord 

In ’n sin met ’n voorwerp is die werkwoord oorganklik, byvoorbeeld: Die suikerpot is vol suiker. ’n Mens kan dit vasstel as daar 'n antwoord op die vraag "Wat?" na die werkwoord is. Indien die sin nie 'n voorwerp het nie, is die werkwoord onoorganklik, byvoorbeeld: Die suikerpot wemel van die miere.
Sien ook die bladsy Woordsoorte.
TOTAALRESULTAAT:
59% korrek

Verduideliking van die kleure en simbole:
KORREK GEKIESdie korrekte antwoord (deur jou gekies)
DIE KORREKTE ANTWOORDdie korrekte antwoord (nie deur jou gekies nie)
VERKEERD GEKIES'n verkeerde antwoord (deur jou gekies)
Verkeerd.'n verkeerde antwoord (nie deur jou gekies nie)

Hulp / Kontak  |  Profiel  |  


© 2013 Beter Afrikaans is 'n gesamentlike onderneming tussen die ATKV, VivA en Martin van Toll Producties