Mobiele weergawe | Na groot weergaweAntwoorde van 30-04-2020 (vlak 3)vorige toets 30 APR volgende toets
(klik op 'n pyltjie om na 'n ander datum te blaai)


Die deelnemers op vlak 3 het die toets van 30-04-2020 só ingevul:Jy sien min van hulle, omdat hulle ........ diere is.


54 % (afgerond)sku of skuwe 
39 % (afgerond)slegs sku
6 % (afgerond)skuwe of skue
1 % (afgerond)slegs skue

Oop eenlettergrepige vorme op "-u" word met 'n "-w-" geskryf as dit met 'n attributiewe "-e" voorkom. Die AWS erken beide "sku" en "skuwe in die attributiewe vorm.
Sien ook die bladsy Attributiewe -e.
Die meeste melkboere maak deesdae van kunsmatige ........ gebruik om geslagsiektes onder beeste te verhoed.


2 % (afgerond)inseminnasie
8 % (afgerond)insiminasie
insiminassie
90 % (afgerond)inseminasie 

Vokaalreduksie kom voor wanneer ʼn vokaal wat in ʼn swak, beklemtoonde posisie is (soos die eerste “e” in “inseminasie”), verder verswak word tot ʼn [ə]-klank (en dan verkeerdelik geskryf word as “insiminasie”).
Sien ook die bladsy Vokaalreduksie.
Ek moet 'n ander motor koop; gee vir my die ........ aan dat ek kyk wat adverteer hulle.


14 % (afgerond)tweedehandse motorgids
tweede handse motor gids
85 % (afgerond)tweedehandsemotorgids 
tweede handse motorgids

Samestellende samestellings word vas geskryf en bestaan tipies uit ʼn woordgroep (byvoeglike naamwoord "tweedehandse" + selfstandige naamwoord "motor") en ʼn selfstandige naamwoord "gids". Indien 'n mens "tweedehandse motorgids" sou skryf, beteken dit ''n tweedehandse gids waarin motors verskyn' en nie ''n gids waarin tweedehandse motors verskyn' nie.
Sien ook die bladsy Samestellende samestellings.
Die ........ is dikwels ʼn moeilike tyd in ʼn jong mens se lewe.


adolesennsie
61 % (afgerond)adolessensie 
34 % (afgerond)adolesensie
5 % (afgerond)adollessensie

Soms word woorde van vreemde herkoms net gedeeltelik verafrikaans, byvoorbeeld “adolessensie”, “hidroulies” en “kwadrupleeg”.
Sien ook die bladsy Tussenklas.
TOTAALRESULTAAT:
72% korrek

Verduideliking van die kleure en simbole:
KORREK GEKIESdie korrekte antwoord (deur jou gekies)
DIE KORREKTE ANTWOORDdie korrekte antwoord (nie deur jou gekies nie)
VERKEERD GEKIES'n verkeerde antwoord (deur jou gekies)
Verkeerd.'n verkeerde antwoord (nie deur jou gekies nie)

Hulp / Kontak  |  Profiel  |  


© 2013 Beter Afrikaans is 'n gesamentlike onderneming tussen die ATKV, VivA en Martin van Toll Producties