Mobiele weergawe | Na groot weergaweAntwoorde van 05-05-2020 (vlak 2)vorige toets 05 MEI volgende toets
(klik op 'n pyltjie om na 'n ander datum te blaai)


Die deelnemers op vlak 2 het die toets van 05-05-2020 só ingevul:Argeoloë het verskeie interessante ........ tydens hul opgrawings ontdek.


95 % (afgerond)werktuie 
1 % (afgerond)werktuigs
3 % (afgerond)werktuigens
2 % (afgerond)werktuiens

By naamwoorde wat oop “-eg”, “-ieg”, “og”, “oeg”, “oog”en “uig” eindig, val die “g” weg en kry ’n “ë”, byvoorbeeld “weg – weë”, “vlieg – vlieë”, “oorlog – oorloë”, "werktuig - werktuie"
Sien ook die bladsy Meervoudsvorme.
Cockburn Sound (uitgespreek koubin) is 'n ........ aan die weskus van Wes-Australië.


14 % (afgerond)seë-engte
14 % (afgerond)seeëngte
67 % (afgerond)see-engte 
5 % (afgerond)seëngte

As ʼn opeenhoping van dieselfde of verskillende vokaalletters tussen dele van samestellings meebring dat die woord verkeerd gelees kan word, word ʼn koppelteken tussen die dele geplaas (AWS 12.1).
Sien ook die bladsy Vokaalopeenhoping.
Gys de Villiers is 'n bekende ........ .


20 % (afgerond)afrikaanse akteur
1 % (afgerond)afrikaanse-akteur
75 % (afgerond)Afrikaanse akteur 
5 % (afgerond)Afrikaanse-akteur

Wanneer 'n taalnaam as byvoeglike naamwoord gebruik word, word dit steeds met 'n hoofletter geskryf. 'n Byvoeglike naamwoord word ook los van die daaropvolgende selfstandige naamwoord geskryf.
Sien ook die bladsy Slegs hoofletter.
Die kos staan gereed op die ........ .


2 % (afgerond)buvet
7 % (afgerond)bufet
bevet
92 % (afgerond)buffet 

Vreemde woorde ("buffet") behou in bepaalde gevalle hulle vreemde spelvorm.
Sien ook die bladsy Vreemde woorde.
TOTAALRESULTAAT:
82% korrek

Verduideliking van die kleure en simbole:
KORREK GEKIESdie korrekte antwoord (deur jou gekies)
DIE KORREKTE ANTWOORDdie korrekte antwoord (nie deur jou gekies nie)
VERKEERD GEKIES'n verkeerde antwoord (deur jou gekies)
Verkeerd.'n verkeerde antwoord (nie deur jou gekies nie)

Hulp / Kontak  |  Profiel  |  


© 2013 Beter Afrikaans is 'n gesamentlike onderneming tussen die ATKV, VivA en Martin van Toll Producties