Mobiele weergawe | Na groot weergaweAntwoorde van 08-05-2020 (vlak 2)vorige toets 08 MEI volgende toets
(klik op 'n pyltjie om na 'n ander datum te blaai)


Die deelnemers op vlak 2 het die toets van 08-05-2020 só ingevul:Pappa beskuldig my dikwels ........ daarvan dat wanneer ek eers begin klets, ek nie weet wanneer om op te hou nie.


90 % (afgerond)skertsend 
2 % (afgerond)skerdsend
6 % (afgerond)skertsent
2 % (afgerond)skerdsent

Klankverwarring lei dikwels tot spelfoute, aangesien twee letters dieselfde uitgespreek word in Afrikaans. Een van die belangrike sondebokke is "d/t".
Sien ook die bladsy Klankverwarring.
Idioom: Nie werd om iemand se ........ vas te maak nie.


39 % (afgerond)veters
2 % (afgerond)tou
3 % (afgerond)lyfband
55 % (afgerond)skoenriem 

Die idioom, "nie werd om iemand se skoenriem vas te maak nie," beteken 'heeltemal iemand se mindere wees. Die idioom kom uit die Bybel waar Johannes die Doper die woorde ten opsigte van Jesus gebruik.
Bron: Spreekwoorde - Anton Prinsloo
Sien ook die bladsy Idiome, spreuke en spreekwoorde.
Ons skool hou Saterdag ʼn ........ ; julle moet kom.


90 % (afgerond)kermis 
1 % (afgerond)kêrmes
1 % (afgerond)kermes
7 % (afgerond)kêrmis

Die woord "kermis" is 'n verbastering van "kerkmis" en dus 'n samestelling. Daarom word die [ә]-klank met 'n "i" gespel, in teenstelling met reël 16.14 in die AWS wat bepaal dat die [ә]-klank in onbeklemtoonde lettergrepe met 'n "e" geskryf word.
Sien ook die bladsy Samestellings.
As jy Tswana goed wil ........ , moet jy dit elke dag praat.


42 % (afgerond)beheers 
58 % (afgerond)beheer

Die werkwoord "beheers" word gebruik wanneer jy wil sê iemand is vlot in 'n taal (in Engels "be proficient in a language"). Ons gebruik "beheer" as vertaling vir die Engelse "control".
Sien ook die bladsy Twyfelwoorde (mits vs tensy).
TOTAALRESULTAAT:
69% korrek

Verduideliking van die kleure en simbole:
KORREK GEKIESdie korrekte antwoord (deur jou gekies)
DIE KORREKTE ANTWOORDdie korrekte antwoord (nie deur jou gekies nie)
VERKEERD GEKIES'n verkeerde antwoord (deur jou gekies)
Verkeerd.'n verkeerde antwoord (nie deur jou gekies nie)

Hulp / Kontak  |  Profiel  |  


© 2013 Beter Afrikaans is 'n gesamentlike onderneming tussen die ATKV, VivA en Martin van Toll Producties