Mobiele weergawe | Na groot weergaweAntwoorde van 11-05-2020 (vlak 3)vorige toets 11 MEI volgende toets
(klik op 'n pyltjie om na 'n ander datum te blaai)


Die deelnemers op vlak 3 het die toets van 11-05-2020 só ingevul:Wat noem ons iemand wat van Madrid kom?


17 % (afgerond)Madridter
5 % (afgerond)Madritter
62 % (afgerond)Madrileen of Madridter 
16 % (afgerond)Madrileen

'n Omvattende lys van name van mense wat afkomstig is van lande of stede is beskikbaar by www.woordelys.co.za.
Sien ook die bladsy Afleidings van eiename.
Idioom: Klein van persoon, maar groot van ........ .


saksofoon
45 % (afgerond)patroon 
1 % (afgerond)hormoon
54 % (afgerond)vertoon

Hierdie idioom beteken 'iemand wat klein van liggaamsbou, maar baie begaaf of ruimhartig is'.
Sien ook die bladsy Idiome, spreuke en spreekwoorde.
Die ........ komponis, Richard Wagner, is veral bekend vir sy operas.


29 % (afgerond)negentiende eeuse
64 % (afgerond)negentiende-eeuse 
2 % (afgerond)negentiende eeu se
5 % (afgerond)negentiendeëeuse

Samestellende afleidings bestaan uit 'n agtervoegsel ("-se") wat 'n woordgroep ("negentiende eeus") saambind tot 'n woord wat vas geskryf word.
Sien ook die bladsy Samestellende afleidings.
Bousels wat uit een of meer beginletters van twee of meer woorde, woorddele of lettergrepe saamgestel is en as 'n woord uitgespreek word, word 'n ........ genoem.


10 % (afgerond)afkorting
90 % (afgerond)akroniem 

Agterin die "Afrikaanse Woordelys en Spelreëls" verskyn 'n omvattende lys van afkortings en akronieme.
Sien ook die bladsy Akronieme.
TOTAALRESULTAAT:
65% korrek

Verduideliking van die kleure en simbole:
KORREK GEKIESdie korrekte antwoord (deur jou gekies)
DIE KORREKTE ANTWOORDdie korrekte antwoord (nie deur jou gekies nie)
VERKEERD GEKIES'n verkeerde antwoord (deur jou gekies)
Verkeerd.'n verkeerde antwoord (nie deur jou gekies nie)

Hulp / Kontak  |  Profiel  |  


© 2013 Beter Afrikaans is 'n gesamentlike onderneming tussen die ATKV, VivA en Martin van Toll Producties