Mobiele weergawe | Na groot weergaweAntwoorde van 19-05-2020 (vlak 1)vorige toets 19 MEI volgende toets
(klik op 'n pyltjie om na 'n ander datum te blaai)


Die deelnemers op vlak 1 het die toets van 19-05-2020 só ingevul:Die haelkorrels kletter op die dak.
Wat is die woordsoort van "kletter" in bostaande sin?2 % (afgerond)bywoord
90 % (afgerond)werkwoord 
7 % (afgerond)byvoeglike naamwoord
1 % (afgerond)selfstandige naamwoord

'n Werkwoord benoem die aksie of proses in 'n sin. Een manier om vas te stel of 'n woord 'n werkwoord is, is om te kyk of daar 'n verledetydsvorm van die woord bestaan, wat gewoonlik met "ge-" aangedui word.
Sien ook die bladsy Woordsoorte.
Ons het ter ere van Nelson Mandela die ........ gaan besoek.


3 % (afgerond)Cunu museum
41 % (afgerond)Qunu-museum 
15 % (afgerond)Kunu-museum
42 % (afgerond)Qunu museum

Eienaamverbindings as soortnaam of massanaamwoord waarin die eienaam as eerste lid optree, word slegs vas geskryf, met of sonder 'n koppelteken.
Sien ook die bladsy Eienaamsamestellings.
Die nuwe ........ word môre bekendgemaak.


78 % (afgerond)voorsitters 
17 % (afgerond)Voorsitters of voorsitters
5 % (afgerond)Voorsitters

Wanneer 'n ampsbenaming ("voorsitter") of die naam van 'n instelling 'n algemene verwysing is, word dit met 'n kleinletter geskryf.
Sien ook die bladsy Aanspreekvorme.
Dat die terreurgroep verantwoordelik was vir die bomplanting is ’n ........ feit.


43 % (afgerond)voldwonge
50 %voldonge 
3 % (afgerond)voldongde
4 % (afgerond)voldange

Die uitdrukking "voldonge feit" beteken dit is ’n 'afgehandelde saak'.
Sien ook die bladsy Idiome, spreuke en spreekwoorde.
TOTAALRESULTAAT:
65% korrek

Verduideliking van die kleure en simbole:
KORREK GEKIESdie korrekte antwoord (deur jou gekies)
DIE KORREKTE ANTWOORDdie korrekte antwoord (nie deur jou gekies nie)
VERKEERD GEKIES'n verkeerde antwoord (deur jou gekies)
Verkeerd.'n verkeerde antwoord (nie deur jou gekies nie)

Hulp / Kontak  |  Profiel  |  


© 2013 Beter Afrikaans is 'n gesamentlike onderneming tussen die ATKV, VivA en Martin van Toll Producties