Mobiele weergawe | Na groot weergaweAntwoorde van 21-05-2020 (vlak 3)vorige toets 21 MEI volgende toets
(klik op 'n pyltjie om na 'n ander datum te blaai)


Die deelnemers op vlak 3 het die toets van 21-05-2020 só ingevul:My familie gaan eet gewoonlik by die ........ op Kersdag.


89 % (afgerond)Koekemoers 
5 % (afgerond)Koekemoer's
5 % (afgerond)Koekemoere
1 % (afgerond)Koekemoer'e

Eiename wat op "-r" eindig, kry 'n meervoudsvorm met "-s".
Sien ook die bladsy Meervoudsvorme.
Die klein bokkies het op die ........ baljaar.


10 % (afgerond)lusêrnbale
89 % (afgerond)lusernbale 
1 % (afgerond)luserinbale
1 % (afgerond)luserenbale

By sommige medeklinkerkombinasies word daar 'n vokaal uitgespreek, alhoewel 'n klinker nie in die spelling voorkom nie.
Sien ook die bladsy Invoeging van konsonante of vokale.
Ons het rêrig 'n nuwe luidsprekerstelsel nodig. Ons sal die ........ daaroor moet nader.


2 % (afgerond)fasiliteitsekommissie
31 % (afgerond)fasiliteitskommissie
fasiliteit
67 % (afgerond)fasiliteitekommissie 

By sommige samestellings is verbindingsklanke ("-s", "-e-", -"er-", "ens") verpligtend, byvoorbeeld "beklaenswaardig", "distriksgeneesheer", "etenstyd" en "fasiliteitekommissie".
Sien ook die bladsy Verbindingsklanke.
Op die ........ van Archimedes staan 'n kopie van een geskrif van Archimedes.


56 % (afgerond)palimpses 
32 % (afgerond)palimpsis
5 % (afgerond)palimpsest
7 % (afgerond)palimsist

Die woord "palimpses" word in Afrikaans, anders as Engels en Nederlands, sonder 'n slot-t geskryf. 'n "Palimpses" is 'n perkamentrol wat, nadat die oorspronklike skrif afgekrap of onsigbaar gemaak is, weer opnuut vol geskryf is.
(Bron: HAT)

Sien ook die bladsy Twyfelwoorde (mits vs tensy).
TOTAALRESULTAAT:
75% korrek

Verduideliking van die kleure en simbole:
KORREK GEKIESdie korrekte antwoord (deur jou gekies)
DIE KORREKTE ANTWOORDdie korrekte antwoord (nie deur jou gekies nie)
VERKEERD GEKIES'n verkeerde antwoord (deur jou gekies)
Verkeerd.'n verkeerde antwoord (nie deur jou gekies nie)

Hulp / Kontak  |  Profiel  |  


© 2013 Beter Afrikaans is 'n gesamentlike onderneming tussen die ATKV, VivA en Martin van Toll Producties