3837 aktiewe gebruikers

Teken aan
Registreer

Na mobiele weergawe


Registreer

Jy kan aan die daaglikse toets deelneem as jy registreer.
As jy reeds geregistreer het, gaan dan na die aantekenbladsy.

  • Geen-plapos-waarborg.
  • Jou gegewens word nie met ander partye gedeel nie.
  • Beter Afrikaans stuur vir jou elke dag net een e-pos om jou aan die toets te herinner.
  • Jy kan jou deelname altyd weer beëindig.


Velde met * moet ingevul word.


E-posadres * (jy kry binnekort 'n e-pos ter bevestiging by hierdie adres)


Wagwoord * (vul dieselfde wagwoord twee keer in)
Naam *


Vlak
Kies op watter vlak jy wil begin. Jy kan dit altyd weer verander.Vlak 1 = eenvoudig
Vlak 2 = gemiddeld
Vlak 3 = moeilikGeslag en geboortejaar
Hierdie inligting word uitsluitlik vir statistiese en navorsingsdoeleindes gebruik. Dit sal nooit aan jou naam of e-posadres verbind word nie.

     


Ek aanvaar Beter Afrikaans se bepalings en voorwaardes *.

  


© 2013 Beter Afrikaans is 'n gesamentlike onderneming tussen die ATKV, VivA en Martin van Toll Producties