3574 aktiewe gebruikers

Teken aan
Registreer

Na mobiele weergawe


Antwoorde van 13-11-2019 (vlak 1)vorige toets 13 NOV volgende toets
(klik op 'n pyltjie om na 'n ander datum te blaai)


Die deelnemers op vlak 1 het die toets van 13-11-2019 só ingevul:Die minister van finansies sê die ekonomie het vanjaar ........ .


geinkrimp
93 % (afgerond)ingekrimp 
1 % (afgerond)geïnkrimp
5 % (afgerond)in gekrimp

Skeibare werkwoorde wat die hoofklem op die eerste lettergreep het, vorm die voltooide deelwoord met “-ge-” (AWS 17.2).
Sien ook die bladsy Verlede tyd.
Die bure se ........ het afgegaan toe die boewe inbreek.allarem
97 % (afgerond)alarm 
2 % (afgerond)alarem
1 % (afgerond)alarim

By sommige medeklinkerkombinasies word daar 'n vokaal uitgespreek, hoewel 'n klinker nie in die spelling voorkom nie, byvoorbeeld "alarm", “wurm” en “kerm”.
Sien ook die bladsy Invoeging van konsonante of vokale.
Sy het vir haar 'n ........ vir die strand gekoop.


9 % (afgerond)breë randhoed
9 % (afgerond)breërand hoed
81 % (afgerond)breërandhoed 
1 % (afgerond)breë rand hoed

Samestellende samestellings word vas geskryf en bestaan tipies uit 'n woordgroep (byvoeglike naamwoord + selfstandige naamwoord) en 'n selfstandige naamwoord.
Sien ook die bladsy Samestellende samestellings.
Francina bestel graag ........ as sy gaan uiteet.


48 % (afgerond)calamari 
38 % (afgerond)kalamari
10 % (afgerond)kalamarie
4 % (afgerond)calamarie

Vreemde woorde ("calamari") behou in bepaalde gevalle hulle vreemde spelvorm.
Sien ook die bladsy Vreemde woorde.
TOTAALRESULTAAT:
80% korrek

Verduideliking van die kleure en simbole:
KORREK GEKIESdie korrekte antwoord (deur jou gekies)
DIE KORREKTE ANTWOORDdie korrekte antwoord (nie deur jou gekies nie)
VERKEERD GEKIES'n verkeerde antwoord (deur jou gekies)
Verkeerd.'n verkeerde antwoord (nie deur jou gekies nie)


  


© 2013 Beter Afrikaans is 'n gesamentlike onderneming tussen die ATKV, VivA en Martin van Toll Producties