3704 aktiewe gebruikers

Teken aan
Registreer

Na mobiele weergawe


Antwoorde van 24-09-2020 (vlak 2)vorige toets 24 SEP volgende toets
(klik op 'n pyltjie om na 'n ander datum te blaai)


Die deelnemers op vlak 2 het die toets van 24-09-2020 só ingevul:Daar was 'n spelfout in die eerste twee ........ van die woordeboek.
33 % (afgerond)oplae
2 % (afgerond)oplage
21 % (afgerond)oplaag
45 % (afgerond)oplae of oplaes 

ʼn Wisselvorm is ʼn alternatiewe spelling van ʼn woord wat steeds korrek is, byvoorbeeld, “oplaag – oplae”; “Mexiko – Meksiko”; “restaurant – restourant” "meestal - meesal". Die meervoud van "oplaag" is "oplae"; die meervoud van "oplae" is "oplaes".
Sien ook die bladsy Wisselvorme.
Die span verdien drie ........ vir hul goeie vertoning.


11 % (afgerond)hoeras
87 % (afgerond)hoera's 
2 % (afgerond)hoeraas

Wanneer daar 'n beklemtoonde "a" aan die einde van 'n woord voorkom, gebruik ons 'n afkappingsteken in die meervoud.
Sien ook die bladsy Meervoudsvorme.
Iemand wat ʼn restaurant verlaat sonder om te betaal, noem ons ʼn ........ .2 % (afgerond)harmansdrup
96 % (afgerond)glyjakkals 
2 % (afgerond)geldskieter
geluksvoël

ʼn Glyjakkals is iemand wat wegglip (byvoorbeeld uit ʼn restourant) sonder om te betaal; ʼn harmansdrup is iemand wat baie stadig is; ʼn geluksvoël is iemand wat dit altyd gelukkig tref; ʼn geldskieter is iemand wat geld uitleen. (Bron: Die Afrikaanse Makro Gids - I Uys)

Sien ook die bladsy Persoonsname.
Die kind steek haar arms na haar ma toe uit.
Wat is die woordsoort van die woord "arms" in bostaande sin?2 % (afgerond)stofnaam
7 % (afgerond)versamelnaam
79 % (afgerond)soortnaam 
12 % (afgerond)eienaam

Soortname is selfstandige naamwoorde wat konkrete dinge benoem en getel kan word, byvoorbeeld "arm", "been", "motor" en "telefoon". Soortname begin gewoonlik met 'n kleinletter, teenoor eiename wat met 'n hoofletter begin.
Sien ook die bladsy Woordsoorte.
TOTAALRESULTAAT:
77% korrek

Verduideliking van die kleure en simbole:
KORREK GEKIESdie korrekte antwoord (deur jou gekies)
DIE KORREKTE ANTWOORDdie korrekte antwoord (nie deur jou gekies nie)
VERKEERD GEKIES'n verkeerde antwoord (deur jou gekies)
Verkeerd.'n verkeerde antwoord (nie deur jou gekies nie)


  


© 2013 Beter Afrikaans is 'n gesamentlike onderneming tussen die ATKV, VivA en Martin van Toll Producties