4320 aktiewe gebruikers

Teken aan
Registreer

Na mobiele weergawe


Antwoorde van 09-03-2020 (vlak 2)vorige toets 09 MRT volgende toets
(klik op 'n pyltjie om na 'n ander datum te blaai)


Die deelnemers op vlak 2 het die toets van 09-03-2020 só ingevul:Michelle versier haar seun se verjaardagkoek.
Wat is die woordsoort van "versier" in bostaande sin?


14 % (afgerond)oorgangshoofwerkwoord
8 % (afgerond)gangbare hoofwerkwoord
68 % (afgerond)oorganklike hoofwerkwoord 
10 % (afgerond)onoorganklike hoofwerkwoord

In 'n sin met 'n voorwerp is die werkwoord oorganklik, byvoorbeeld: Michelle versier die verjaardagkoek.
'n Mens kan dit vasstel as daar 'n antwoord op die vraag "Wat?" na die werkwoord is. Indien die sin nie 'n voorwerp het nie, is die werkwoord onoorganklik.
Sien ook die bladsy Woordsoorte.
Hierdie produk bevat verskeie ........ bestanddele.


2 % (afgerond)nieäktiewe
13 % (afgerond)nieaktiewe 
84 % (afgerond)nie-aktiewe
nieaktief

Die morfeme "eks-", "nie-", "non-" en "oud-" kry nie koppeltekens nie en word vas aan die woord geskryf tensy daar leesbaarheidsprobleme is, byvoorbeeld "eksvrou", "nieamptelik", "nonakkoordtoon" (AWS 12.27).
Sien ook die bladsy Koppeltekens.
Cheryl het in haar tienerjare veral met die Engelbrechts op die dorp ........ , maar het uiteindelik besluit om met 'n Koekemoer te trou.


64 % (afgerond)flankeer of geflankeer 
14 % (afgerond)flankeer
22 % (afgerond)geflankeer

Tweelettergrepige werkwoorde wat op "-eer" eindig en waarvan die klem op die tweede lettergreep val, vorm die voltooide deelwoord met of sonder "ge-". Ander voorbeelde sluit in:
"het hanteer/gehanteer" en "het studeer/gestudeer".
Sien ook die bladsy Deelwoorde.
Idioom: Elkeen is homself die ........ .


59 % (afgerond)allernaaste 
37 % (afgerond)beste
1 % (afgerond)ergste
3 % (afgerond)allerverste

Die uitdrukking "elkeen is homself die allernaaste" beteken 'eiebelang weeg die swaarste'.
Bron: Spreekwoorde A. Prinsloo.
Sien ook die bladsy Idiome, spreuke en spreekwoorde.
TOTAALRESULTAAT:
51% korrek

Verduideliking van die kleure en simbole:
KORREK GEKIESdie korrekte antwoord (deur jou gekies)
DIE KORREKTE ANTWOORDdie korrekte antwoord (nie deur jou gekies nie)
VERKEERD GEKIES'n verkeerde antwoord (deur jou gekies)
Verkeerd.'n verkeerde antwoord (nie deur jou gekies nie)


  


© 2013 Beter Afrikaans is 'n gesamentlike onderneming tussen die ATKV, VivA en Martin van Toll Producties