Mobiele weergawe | Na groot weergawe
Verbindingsklanke

Verbindingsklanke is dele wat gewoonlik tussen twee woorde in 'n samestelling gevoeg word. Daar is 'n paar van hulle in Afrikaans, waaronder -e-, -s-, -ns-, -ens- en -er-. Byvoorbeeld:

 • studentenommer
 • perderuiter
 • manshemp
 • bruilofsfees
 • lewensvreugde
 • vertrouensverhouding
 • nooiensvan
 • kinderkamer

Dis baie belangrik om te onthou dat indien die tweede woord in die samestelling met 'n s begin, 'n ekstra -s- (verbindingsklank) nie ingevoeg word nie. Byvoorbeeld:

 • dame + s + hoed = dameshoed, maar dame + skoen = dameskoen
 • seun + s + hemp = seunshemp, maar seun + skool = seunskool
 • man + s + drag = mansdrag, maar man + skoene = manskoene

Hulp / Kontak  |  Profiel  |  


© 2013 Beter Afrikaans is 'n gesamentlike onderneming tussen die ATKV, VivA en Martin van Toll Producties