2739 aktiewe gebruikers

Teken aan
Registreer

Na mobiele weergawe


Verbindingsklanke

Verbindingsklanke is dele wat gewoonlik tussen twee woorde in 'n samestelling gevoeg word. Daar is 'n paar van hulle in Afrikaans, waaronder -e-, -s-, -ns-, -ens- en -er-. Byvoorbeeld:

 • studentenommer
 • perderuiter
 • manshemp
 • bruilofsfees
 • lewensvreugde
 • vertrouensverhouding
 • nooiensvan
 • kinderkamer

Dis baie belangrik om te onthou dat indien die tweede woord in die samestelling met 'n s begin, 'n ekstra -s- (verbindingsklank) nie ingevoeg word nie. Byvoorbeeld:

 • dame + s + hoed = dameshoed, maar dame + skoen = dameskoen
 • seun + s + hemp = seunshemp, maar seun + skool = seunskool
 • man + s + drag = mansdrag, maar man + skoene = manskoene

  


© 2013 Beter Afrikaans is 'n gesamentlike onderneming tussen die ATKV, VivA en Martin van Toll Producties