Mobiele weergawe | Na groot weergaweAntwoorde van 25-11-2020 (vlak 1)vorige toets 25 NOV Geen volgende toets beskikbaar nie
(klik op 'n pyltjie om na 'n ander datum te blaai)


Die deelnemers op vlak 1 het die toets van 25-11-2020 só ingevul:Steffi Graf was ’n ........ tennisspeler.


2 % (afgerond)brilliante
92 % (afgerond)briljante 
5 % (afgerond)briljant
brilliant

Sommige byvoeglike naamwoorde wat voor ʼn selfstandige naamwoord staan ("briljant"), kry ʼn "-e" (attributiewe "-e") agteraan.
Sien ook die bladsy Attributiewe -e.
Baie mense het hul harte ........ oor die lot van die eensame wewenaar.


99 % (afgerond)uitgestort 
uit gestort
ytgestort
eitgestort

As gevolg van ontronding in die uitspraak, skryf party mense verkeerdelik "eitgestort" of "ytgestort" in plaas van die korrekte "uitgestort".
Sien ook die bladsy Ont-/oorronding.
Ons moet met hierdie hyser ........ ; die ander een gaan op.


af gan
13 % (afgerond)af gaan
afgan
86 % (afgerond)afgaan 

ʼn Samestelling ("afgaan") is ʼn woord wat uit twee of meer woorddele ("af" en "gaan") bestaan. Samestellings moet vas geskryf word.
Sien ook die bladsy Samestellings.
Hy het vir haar tien kusse gegee.
'n Sinoniem vir "kusse" in die bogenoemde sin is:


lekkers
100 % (afgerond)soene 
armbandjies
houe

Die meervoud van "kus" (wat 'soen' beteken) is "kusse"; die meervoud van "kus" (wat 'strand' beteken) is "kuste".
Sien ook die bladsy Sinonieme.
TOTAALRESULTAAT:
94% korrek

Verduideliking van die kleure en simbole:
KORREK GEKIESdie korrekte antwoord (deur jou gekies)
DIE KORREKTE ANTWOORDdie korrekte antwoord (nie deur jou gekies nie)
VERKEERD GEKIES'n verkeerde antwoord (deur jou gekies)
Verkeerd.'n verkeerde antwoord (nie deur jou gekies nie)

Hulp / Kontak  |  Profiel  |  


© 2013 Beter Afrikaans is 'n gesamentlike onderneming tussen die ATKV, VivA en Martin van Toll Producties