Mobiele weergawe | Na groot weergaweAntwoorde van 06-12-2019 (vlak 3)vorige toets 06 DES Geen volgende toets beskikbaar nie
(klik op 'n pyltjie om na 'n ander datum te blaai)


Die deelnemers op vlak 3 het die toets van 06-12-2019 só ingevul:Mevrou Haase gaan aan die begin van elke week na die ........ , omdat sy geen supermark se produkte vertrou nie.


2 % (afgerond)varsprodukte mark
1 % (afgerond)vars produktemark
97 % (afgerond)varsproduktemark 
vars-produkte-mark

Samestellende samestellings kom voor waar 'n woordgroep ("vars produkte") en 'n ander woord ("mark") verbind. Die woordgroep kan, soos in hierdie geval, bestaan uit 'n adjektief en 'n selfstandige naamwoord. Juis omdat die woordgroep optree as die bepaler in die samestelling, word dit vas aan die kern geskryf.
Sien ook die bladsy Samestellende samestellings.
Die "B" in die akroniem "Brics" in Brics-lande staan vir ........ .


74 % (afgerond)Brasilië 
Bermuda
23 % (afgerond)Brittanje
3 % (afgerond)België

ʼn Akroniem is ʼn spesifieke soort afkorting wat as ʼn woord uitgespreek kan word. Die akroniem "Brics" staan vir Brasilië, Rusland, Indië, China en Suid-Afrika.
Sien ook die bladsy Akronieme.
'n Menasie is 'n ........ .


3 % (afgerond)opslagplek vir wapens
8 % (afgerond)slaapsaal vir soldate
1 % (afgerond)versameling voertuie vir soldate
88 % (afgerond)eetlokaal vir soldate 

Die woord "menasie" is 'n leenwoord uit Frans ("ménage") en verwys na die plek waar soldate hulle porsies kos ("mes" in Oudfrans) gekry het.
Sien ook die bladsy Sinonieme.
Een van my vriendinne wil ........ leer voor sy oor drie jaar Asië toe reis.


22 % (afgerond)Mandaryn
70 % (afgerond)Mandaryns 
4 % (afgerond)Mandarein
5 % (afgerond)Mandareins

In Afrikaans skryf ons Mandaryns met 'n s, anders as in Engels waar dit nie op 'n s eindig nie. Nog so 'n voorbeeld is Latyn.
Sien ook die bladsy Taalbenamings.
TOTAALRESULTAAT:
82% korrek

Verduideliking van die kleure en simbole:
KORREK GEKIESdie korrekte antwoord (deur jou gekies)
DIE KORREKTE ANTWOORDdie korrekte antwoord (nie deur jou gekies nie)
VERKEERD GEKIES'n verkeerde antwoord (deur jou gekies)
Verkeerd.'n verkeerde antwoord (nie deur jou gekies nie)

Hulp / Kontak  |  Profiel  |  


© 2013 Beter Afrikaans is 'n gesamentlike onderneming tussen die ATKV, VivA en Martin van Toll Producties