Mobiele weergawe | Na groot weergaweAntwoorde van 19-11-2019 (vlak 3)vorige toets 19 NOV volgende toets
(klik op 'n pyltjie om na 'n ander datum te blaai)


Die deelnemers op vlak 3 het die toets van 19-11-2019 só ingevul:'n Betaling van R1500,00 is van die huurder ontvang, ........ 'n eerste terugbetaling op die skade wat in die badkamer aangerig is.


suinde
5 % (afgerond)seinde
92 % (afgerond)synde 
3 % (afgerond)siende

Die woord "synde" is die ietwat argaïese teenwoordige deelwoord van die Afrikaanse infinitief, "wees", en die Afrikaanse ekwivalent van die Engelse "being".
Gebruikers verwar "synde" dikwels met "siende".
Sien ook die bladsy Klankverwarring.
Ná die ........ ontploffing het die vliegtuig vinnig neergestort.


9 % (afgerond)brisant
1 % (afgerond)brusant
32 % (afgerond)brusante
58 % (afgerond)brisante 

Sommige byvoeglike naamwoorde wat voor ʼn selfstandige naamwoord staan, kry ʼn “-e” (attributiewe “-e”) agteraan. Die woord "brisant" is taamlik onbekend maar beteken 'vinnig ontploffend'.
(Bron: HAT)
Sien ook die bladsy Attributiewe -e.
Die taak van die ........ van 'n parlement is om orde te handhaaf.


27 % (afgerond)speaker 
52 % (afgerond)speaker of Speaker
22 % (afgerond)Speaker

Wanneer 'n ampsbenaming ("speaker"), of die naam van 'n instelling ("parlement"), 'n algemene verwysing is, word dit met 'n kleinletter geskryf.
Sien ook die bladsy Aanspreekvorme.
Die ........ is dikwels ʼn moeilike tyd in ʼn jong mens se lewe.


27 % (afgerond)adolesensie
8 % (afgerond)adollessensie
1 % (afgerond)adolesennsie
64 % (afgerond)adolessensie 

Soms word woorde van vreemde herkoms net gedeeltelik verafrikaans, byvoorbeeld “adolessensie”, “hidroulies” en “kwadrupleeg”.
Sien ook die bladsy Tussenklas.
TOTAALRESULTAAT:
60% korrek

Verduideliking van die kleure en simbole:
KORREK GEKIESdie korrekte antwoord (deur jou gekies)
DIE KORREKTE ANTWOORDdie korrekte antwoord (nie deur jou gekies nie)
VERKEERD GEKIES'n verkeerde antwoord (deur jou gekies)
Verkeerd.'n verkeerde antwoord (nie deur jou gekies nie)

Hulp / Kontak  |  Profiel  |  


© 2013 Beter Afrikaans is 'n gesamentlike onderneming tussen die ATKV, VivA en Martin van Toll Producties