Mobiele weergawe | Na groot weergaweAntwoorde van 22-09-2020 (vlak 3)vorige toets 22 SEP volgende toets
(klik op 'n pyltjie om na 'n ander datum te blaai)


Die deelnemers op vlak 3 het die toets van 22-09-2020 só ingevul:"Dankie, jou hulp was baie ........ ."


oppirtien
84 % (afgerond)opportuun 
9 % (afgerond)oppurtuun
7 % (afgerond)oppertien

"Opportuun" (b.nw. en bw.) beteken 'op 'n geleë tyd' of 'van pas'.
Oorronding en ontronding kan dikwels lei tot verkeerde spelling, aangesien ons in Afrikaans meestal woorde spel soos ons dit uitspreek.

Sien ook die bladsy Ont-/oorronding.
Die ........ wat woeste vlaktes probeer tem.1 % (afgerond)slegs pioniere
26 % (afgerond)slegs pioniers
slegs pionierens
72 % (afgerond)pioniers of pioniere 

Naamwoorde wat op “l”, “m”, “n”, “ng” of “r” eindig waarvan die vorige vokaal kort is, asook afleidings van “-aar”, “-aard”, “-êr”, “-erd” en “-ier” kry ’n “-s” in die meervoud. Die AWS erken egter ook die meervoudsvorm met 'n "-e".
Sien ook die bladsy Meervoudsvorme.
Tilburg is in die provinsie ........ geleë.


3 % (afgerond)Noordbraband
3 % (afgerond)noord-Brabant
85 % (afgerond)Noord-Brabant 
10 % (afgerond)Noord-Braband

Geografiese name, byvoorbeeld van provinsies en streke, begin met 'n hoofletter. Waar 'n rigting deel van 'n naam is, word die rigtingdeel met ‘n koppelteken aan die res van die naam geskryf, byvoorbeeld “Wes-Kaap”, “Somerset-Wes”, “Aliwal-Noord”. (AWS 9.14)
Lees meer oor Tilburg by: https://af.wikipedia.org/wiki/Tilburg
Sien ook die bladsy Plekname.
Die waarde van my belegging het al ........ .


20 % (afgerond)verdriedubbel of vertripel 
1 % (afgerond)vertripel
78 % (afgerond)vertrippel of verdriedubbel
1 % (afgerond)virtrippel

Wanneer iets twee keer in waarde toeneem, sê ons dit het "verdubbel"; wanneer iets drie keer in waarde toeneem, sê ons dit het "verdriedubbel". Die woord "vertripel" (met slegs een "p") is ook moontlik.
Sien ook die bladsy Twyfelwoorde (mits vs tensy).
TOTAALRESULTAAT:
65% korrek

Verduideliking van die kleure en simbole:
KORREK GEKIESdie korrekte antwoord (deur jou gekies)
DIE KORREKTE ANTWOORDdie korrekte antwoord (nie deur jou gekies nie)
VERKEERD GEKIES'n verkeerde antwoord (deur jou gekies)
Verkeerd.'n verkeerde antwoord (nie deur jou gekies nie)

Hulp / Kontak  |  Profiel  |  


© 2013 Beter Afrikaans is 'n gesamentlike onderneming tussen die ATKV, VivA en Martin van Toll Producties