Mobiele weergawe | Na groot weergaweAntwoorde van 18-04-2019 (vlak 1)vorige toets 18 APR Geen volgende toets beskikbaar nie
(klik op 'n pyltjie om na 'n ander datum te blaai)


Die deelnemers op vlak 1 het die toets van 18-04-2019 só ingevul:Wees versigtig as jy ........ hanteer, want dit kan deur dinge brand.


10 % (afgerond)seep soda
3 % (afgerond)seupsoda
80 % (afgerond)seepsoda 
6 % (afgerond)seep-soda

ʼn Samestelling ("seepsoda") is ʼn woord wat uit twee of meer woorddele ("seep" en "soda") bestaan. Samestellings moet vas geskryf word.
Sien ook die bladsy Samestellings.
Dit is moeilik om die Naudés in hande te kry; hulle plaas is so ........ en ver.


83 % (afgerond)afgeleë 
10 % (afgerond)afgelee
6 % (afgerond)afgeleê
1 % (afgerond)afgeleé

Wanneer ʼn woord met twee vokale ná mekaar nie as ʼn diftong uitgespreek word nie, kry dit ʼn deelteken op die tweede vokaal.
Sien ook die bladsy Deelteken.
Idioom: Vee eers voor jou eie ........ .


12 % (afgerond)voete
5 % (afgerond)trappe
15 % (afgerond)stoep
68 % (afgerond)deur 

Hierdie idioom beteken 'dink aan jou eie gebreke'.
Sien ook die bladsy Idiome, spreuke en spreekwoorde.
Ek is lief vir ........ .


9 % (afgerond)afrikaans
91 % (afgerond)Afrikaans  

Afrikaans is 'n taalnaam en word met 'n hoofletter geskryf.
Sien ook die bladsy Slegs hoofletter.
TOTAALRESULTAAT:
80% korrek

Verduideliking van die kleure en simbole:
KORREK GEKIESdie korrekte antwoord (deur jou gekies)
DIE KORREKTE ANTWOORDdie korrekte antwoord (nie deur jou gekies nie)
VERKEERD GEKIES'n verkeerde antwoord (deur jou gekies)
Verkeerd.'n verkeerde antwoord (nie deur jou gekies nie)

Hulp / Kontak  |  Profiel  |  


© 2013 Beter Afrikaans is 'n gesamentlike onderneming tussen die ATKV, VivA en Martin van Toll Producties