Mobiele weergawe | Na groot weergaweAntwoorde van 17-02-2020 (vlak 2)vorige toets 17 FEB Geen volgende toets beskikbaar nie
(klik op 'n pyltjie om na 'n ander datum te blaai)


Die deelnemers op vlak 2 het die toets van 17-02-2020 só ingevul:Die hond verontagsaam al my bevele.
Wat is die woordsoort van "verontagsaam" in bostaande sin?


67 % (afgerond)oorganklike hoofwerkwoord 
11 % (afgerond)oorgangshoofwerkwoord
14 % (afgerond)onoorganklike hoofwerkwoord
7 % (afgerond)gangbare hoofwerkwoord

In ’n sin met ’n voorwerp is die werkwoord oorganklik, byvoorbeeld: Die hond verontagsaam al my bevele. ’n Mens kan dit vasstel as daar 'n antwoord op die vraag "Wat?" na die werkwoord is. Indien die sin nie 'n voorwerp het nie, is die werkwoord onoorganklik.
Sien ook die bladsy Woordsoorte.
Die ........ strek oor die ganse Noord-Afrika.


12 % (afgerond)Saharra-woestyn
5 % (afgerond)Sahara Woestein
74 % (afgerond)Saharawoestyn 
10 % (afgerond)Sahara woesstyn

Dit is nie nodig om 'n koppelteken te gebruik om eiename aan soortname te koppel nie. (AWS 2017 15.6)
Sien ook die bladsy Koppeltekens.
Niemand het notisie geneem van sy ........ beskuldigings nie.


3 % (afgerond)ver gesogte
1 % (afgerond)ver gesoekte
3 % (afgerond)vergesoekte
93 % (afgerond)vergesogte 

By sommige voltooide deelwoorde ontstaan ’n klankverskil ("vergesogte"). Sulke woorde het gewoonlik ’n meer figuurlike betekenis.
Naas "vergesogte" word "vêrgesogte" ook erken. (Bron: HAT)
Sien ook die bladsy Deelwoorde.
........ Dat so iets nou met jou moes gebeur!
Watter tussenwerpsel sal van medelye getuig in bostaande sin?


96 % (afgerond)Foeitog! 
1 % (afgerond)Pfffft!
2 % (afgerond)Sjuut!
1 % (afgerond)Gmpf!

Tussenwerpsels (ook uitroepe genoem) word gebruik om verbasing, blydskap, hartseer, pyn, ensovoorts uit te druk.
Sien ook die bladsy Tussenwerpsels.
TOTAALRESULTAAT:
83% korrek

Verduideliking van die kleure en simbole:
KORREK GEKIESdie korrekte antwoord (deur jou gekies)
DIE KORREKTE ANTWOORDdie korrekte antwoord (nie deur jou gekies nie)
VERKEERD GEKIES'n verkeerde antwoord (deur jou gekies)
Verkeerd.'n verkeerde antwoord (nie deur jou gekies nie)

Hulp / Kontak  |  Profiel  |  


© 2013 Beter Afrikaans is 'n gesamentlike onderneming tussen die ATKV, VivA en Martin van Toll Producties