Mobiele weergawe | Na groot weergaweAntwoorde van 23-08-2019 (vlak 1)vorige toets 23 AUG volgende toets
(klik op 'n pyltjie om na 'n ander datum te blaai)


Die deelnemers op vlak 1 het die toets van 23-08-2019 só ingevul:Ons het 'n ........ in die wildtuin gesien.


3 % (afgerond)iempaala
93 % (afgerond)impala 
2 % (afgerond)impalla
2 % (afgerond)iempala

Sommige gewone woorde wat Afrikaans aan Afrikatale ontleen het, behou hulle oorspronklike vorm.
Sien ook die bladsy Afrikataalleenwoorde.
Die kragonderbreking het die trein ........ .


1 % (afgerond)fertraag
4 % (afgerond)gevertraag
92 % (afgerond)vertraag 
2 % (afgerond)vergetraag

Woorde wat met "be-", "ge-", "her-", "er-", "ont-" en "ver-" begin ("vertrek"), kry nie ʼn "ge-" in die verlede tyd nie (AWS 17.1).
Sien ook die bladsy Verlede tyd.
Daardie medisyne is ........ ; ’n mens kan dit skaars drink!


7 % (afgerond)gal bitter
4 % (afgerond)gal-bitter
89 % (afgerond)galbitter 

Intensiewe vorme is byvoeglike naamwoorde wat ʼn versterkende betekenis aan die stam gee en word vas geskryf ("galbitter") behalwe "wawyd oop". Kyk ook: https://af.wikipedia.org/wiki/Intensiewe.
Sien ook die bladsy Intensiewe vorme.
Die koue lug sal jou gesondheid aantas.
Wat is die woordsoort van "aantas" in bostaande sin?


6 % (afgerond)bywoord
83 % (afgerond)werkwoord 
7 % (afgerond)selfstandige naamwoord
4 % (afgerond)voegwoord

'n Werkwoord benoem die aksie of proses in 'n sin. Een manier om vas te stel of 'n woord 'n werkwoord is, is om te kyk of daar 'n verledetydsvorm van die woord bestaan, wat gewoonlik met "ge-" aangedui word. Skeibare werkwoorde vorm die verlede tyd met "-ge-", byvoorbeeld "aantas - aangetas".
Sien ook die bladsy Woordsoorte.
TOTAALRESULTAAT:
89% korrek

Verduideliking van die kleure en simbole:
KORREK GEKIESdie korrekte antwoord (deur jou gekies)
DIE KORREKTE ANTWOORDdie korrekte antwoord (nie deur jou gekies nie)
VERKEERD GEKIES'n verkeerde antwoord (deur jou gekies)
Verkeerd.'n verkeerde antwoord (nie deur jou gekies nie)

Hulp / Kontak  |  Profiel  |  


© 2013 Beter Afrikaans is 'n gesamentlike onderneming tussen die ATKV, VivA en Martin van Toll Producties