Mobiele weergawe | Na groot weergaweAntwoorde van 28-08-2019 (vlak 2)vorige toets 28 AUG volgende toets
(klik op 'n pyltjie om na 'n ander datum te blaai)


Die deelnemers op vlak 2 het die toets van 28-08-2019 só ingevul:Daardie winkel verkoop ........ .


51 % (afgerond)damessandale en mansskoene
9 % (afgerond)damesandale en mansskoene
34 % (afgerond)damesandale en manskoene 
6 % (afgerond)damessandale en manskoene

As die eerste komponent van 'n samestelling in die enkelvoud nie op 'n "-s" eindig nie en die tweede komponent met 'n "s" begin, word 'n verbindings"-s" nie geskryf nie. Woorde met verbindingsklanke word altyd vas geskryf.
Sien ook die bladsy Verbindingsklanke.
........ is kuierplekke vir drinkers.


4 % (afgerond)kroëe
13 % (afgerond)kroeë
72 % (afgerond)Kroeë 
11 % (afgerond)Kroëe

Die funksie van 'n deelteken is om aan te dui dat twee vokale wat na mekaar volg nie as 'n diftong uitgespreek moet word nie, maar wel as twee verskillende klinkers. 'n Mens sou dus kon sê 'n deelteken verleen 'n ekstra lettergreep aan 'n woord.
BELANGRIK!: Onthou hoofletter aan die begin van 'n sin.
Sien ook die bladsy Deelteken.
In die pas afgelope Britse verkiesing het David Cameron 'n ........ gekry.92 % (afgerond)volstrekte meerderheid 
8 % (afgerond)volsterkte meerderheid
1 % (afgerond)vol sterkte meerderheid

Kollokasies is woordkombinasies wat dikwels saam gebruik word, maar nie vaste uitdrukkings is nie omdat die woorde se afsonderlike betekenis nie verander nie. Voorbeelde van kollokasies is: “volstrekte meerderheid”; “met hart en siel”; “teen wil en dank” en “met raad en daad”.
Sien ook die bladsy Kollokasies.
Vandat ek verlede jaar in Taiwan was, is ek mal oor ........ kos.


56 % (afgerond)Taiwanese
12 % (afgerond)Taiwannese 
9 % (afgerond)Taise
24 % (afgerond)Thaise

Iets wat afkomstig is van Taiwan is Taiwannees of Taiwans. Iemand wat van Taiwan kom, is 'n Taiwanner of Taiwannees.
As iets van Thailand kom, is dit Thais.
Sien ook die bladsy Afleidings van eiename.
TOTAALRESULTAAT:
52% korrek

Verduideliking van die kleure en simbole:
KORREK GEKIESdie korrekte antwoord (deur jou gekies)
DIE KORREKTE ANTWOORDdie korrekte antwoord (nie deur jou gekies nie)
VERKEERD GEKIES'n verkeerde antwoord (deur jou gekies)
Verkeerd.'n verkeerde antwoord (nie deur jou gekies nie)

Hulp / Kontak  |  Profiel  |  


© 2013 Beter Afrikaans is 'n gesamentlike onderneming tussen die ATKV, VivA en Martin van Toll Producties