Mobiele weergawe | Na groot weergaweAntwoorde van 15-01-2021 (vlak 1)vorige toets 15 JAN Geen volgende toets beskikbaar nie
(klik op 'n pyltjie om na 'n ander datum te blaai)


Die deelnemers op vlak 1 het die toets van 15-01-2021 só ingevul:Die wind ........ die wolke see toe.


6 % (afgerond)dreif
1 % (afgerond)dreiv
92 % (afgerond)dryf 
druif


Klankverwarring lei dikwels tot spelfoute wanneer twee letters dieselfde uitgespreek word in Afrikaans. Twee letters wat dikwels verwar word, is "f" en "v".

Sien ook die bladsy Klankverwarring.
Hy het het 'n ........ houding teen alle veranderings.


10 % (afgerond)stare
1 % (afgerond)staare
88 % (afgerond)starre 

Sommige byvoeglike naamwoorde wat voor ʼn selfstandige naamwoord staan, kry ʼn “-e” (attributiewe “-e”) agteraan. Die "r" in die woord "starre" word verdubbel om die "a"-klank kort te hou.
Sien ook die bladsy Attributiewe -e.
Idioom: Wat noem ons iemand wat baie stadig is?


20 % (afgerond)Hermansdrup
4 % (afgerond)Herman's drup
24 % (afgerond)harmansdrip
52 % (afgerond)harmansdrup 

Haarlemmerolie is 'n geneesmiddel wat oorspronklik in Haarlem (Nederland) vervaardig is. Aangesien dié olie stadig drup, noem ons iemand wat stadig is 'n harmansdrup.
Sien ook die bladsy Idiome, spreuke en spreekwoorde.
Hoeveel lemmas bevat hierdie woordeboek?
Wat is die woordsoort van "bevat" in bostaande sin.


4 % (afgerond)byvoeglike naamwoord
84 % (afgerond)werkwoord 
7 % (afgerond)voegwoord
5 % (afgerond)selfstandige naamwoord

'n Werkwoord benoem die aksie of proses in 'n sin. Een manier om vas te stel of 'n woord 'n werkwoord is, is om te kyk of daar 'n verledetydsvorm van die woord bestaan, wat gewoonlik met "ge-" aangedui word. Sommige woorde, soos "bevat", kry egter nie 'n "ge-" vooraan nie.
Sien ook die bladsy Woordsoorte.
TOTAALRESULTAAT:
79% korrek

Verduideliking van die kleure en simbole:
KORREK GEKIESdie korrekte antwoord (deur jou gekies)
DIE KORREKTE ANTWOORDdie korrekte antwoord (nie deur jou gekies nie)
VERKEERD GEKIES'n verkeerde antwoord (deur jou gekies)
Verkeerd.'n verkeerde antwoord (nie deur jou gekies nie)

Hulp / Kontak  |  Profiel  |  


© 2013 Beter Afrikaans is 'n gesamentlike onderneming tussen die ATKV, VivA en Martin van Toll Producties