Mobiele weergawe | Na groot weergaweAntwoorde van 17-09-2019 (vlak 3)vorige toets 17 SEP volgende toets
(klik op 'n pyltjie om na 'n ander datum te blaai)


Die deelnemers op vlak 3 het die toets van 17-09-2019 só ingevul:Studente behoort graag aan die ........ .


10 % (afgerond)slegs studenteünie
43 % (afgerond)slegs studente-unie 
41 % (afgerond)studenteunie of studente-unie
6 % (afgerond)slegs studenteunie

As 'n opeenhoping van dieselfde of verskillende vokaalletters tussen dele van samestellings meebring dat die woord verkeerd gelees kan word, word 'n koppelteken tussen die dele geplaas.
Sien ook die bladsy Vokaalopeenhoping.
Die sanggroep wat Vrydagaande in die burgersentrum optree, sing net ........ liedjies.


pôpulêr
97 % (afgerond)populêre 
1 % (afgerond)populêr
1 % (afgerond)pôpulêre

Byvoeglike naamwoorde wat voor die selfstandige naamwoord wat beskryf word staan, kry 'n "-e" (attributiewe "-e").
Sien ook die bladsy Attributiewe -e.
Die ........ leër moes ingryp om die oproerige skare onder beheer te bring.


13 % (afgerond)Eritreënse
6 % (afgerond)Eritriese
33 % (afgerond)Eritreense
49 % (afgerond)Eritrese 

Die byvoeglike naamwoord vir Eritrea is "Eritrese". 'n Uitgebreide lys van internasionale plekname, die name van hul inwoners en byvoeglike naamwoorde verskyn agter in die AWS.
Sien ook die bladsy Plekname.
Hy het sy onverskrokkenheid bewys.
'n Antoniem vir "onverskrokkenheid" in die bogenoemde sin is:


66 % (afgerond)papbroekigheid 
sterkte
34 % (afgerond)dapperheid

Die antoniem van 'n woord is 'n woord met 'n teenoorgestelde betekenis.
Sien ook die bladsy Antonieme.
TOTAALRESULTAAT:
64% korrek

Verduideliking van die kleure en simbole:
KORREK GEKIESdie korrekte antwoord (deur jou gekies)
DIE KORREKTE ANTWOORDdie korrekte antwoord (nie deur jou gekies nie)
VERKEERD GEKIES'n verkeerde antwoord (deur jou gekies)
Verkeerd.'n verkeerde antwoord (nie deur jou gekies nie)

Hulp / Kontak  |  Profiel  |  


© 2013 Beter Afrikaans is 'n gesamentlike onderneming tussen die ATKV, VivA en Martin van Toll Producties