Mobiele weergawe | Na groot weergaweAntwoorde van 20-09-2019 (vlak 2)vorige toets 20 SEP volgende toets
(klik op 'n pyltjie om na 'n ander datum te blaai)


Die deelnemers op vlak 2 het die toets van 20-09-2019 só ingevul:Die ........ voor die uitbreek van die Groot Depressie is gekenmerk deur die verbod op alkohol in die VSA.


dekaade
dekkade
dikade
99 % (afgerond)dekade 

In oop lettergrepe word die vokale “a”, “e”, “o” en “u” nie verdubbel nie (AWS 16.2).
Sien ook die bladsy Lang/kort vokale.
Die tussenwerpsel wat "genoeg" beteken, is ........ .


14 % (afgerond)werda
82 % (afgerond)basta 
1 % (afgerond)voertsek
3 % (afgerond)skoert

Die woord "basta" is 'n tussenwerpsel wat 'genoeg' of 'hou op' beteken.
(Bron: HAT)
Sien ook die bladsy Tussenwerpsels.
Terrance het vir hom 'n splinternuwe ........ met 'n afslaankap aangeskaf.


1 % (afgerond)sport motor
sports motor
11 % (afgerond)sportsmotor
88 % (afgerond)sportmotor 

Samestellings met die woord "sport" kry nie in Afrikaans 'n verbindingsklank nie. By samestellings wat nie 'n verbindingsklank neem nie, is dit 'n fout indien dit wel met 'n verbindingsklank geskryf word (AWS 19.12).
Sien ook die bladsy Verbindingsklanke.
Lena neem 'n monster van die lap om te kyk of dit by haar kleurskema pas.
Sy het die vorige aand van 'n wrede monster gedroom.
Die woord "monster" in bostaande sinne is 'n ........ .


8 % (afgerond)poliseem
3 % (afgerond)antoniem
3 % (afgerond)sinoniem
85 % (afgerond)homoniem 

ʼn Homoniem is twee woorde wat dieselfde klink en dieselfde gespel word, maar heeltemal ʼn ander betekenis en oorsprong het, byvoorbeeld “monster” (‘van 'n stuk lap’) en “monster” (‘afgryslike wese’).
Sien ook die bladsy Homonieme.
TOTAALRESULTAAT:
89% korrek

Verduideliking van die kleure en simbole:
KORREK GEKIESdie korrekte antwoord (deur jou gekies)
DIE KORREKTE ANTWOORDdie korrekte antwoord (nie deur jou gekies nie)
VERKEERD GEKIES'n verkeerde antwoord (deur jou gekies)
Verkeerd.'n verkeerde antwoord (nie deur jou gekies nie)

Hulp / Kontak  |  Profiel  |  


© 2013 Beter Afrikaans is 'n gesamentlike onderneming tussen die ATKV, VivA en Martin van Toll Producties