Mobiele weergawe | Na groot weergaweAntwoorde van 27-09-2019 (vlak 2)vorige toets 27 SEP volgende toets
(klik op 'n pyltjie om na 'n ander datum te blaai)


Die deelnemers op vlak 2 het die toets van 27-09-2019 só ingevul:Die kunstenaar het ........ van my ouma en oupa geskilder toe hulle jonk was.


98 % (afgerond)portrette 
portrets
1 % (afgerond)portrete
portrettens

’n Konsonant in eg Afrikaanse woorde wat volg op ’n kort vokaal wat die hoofklem van ’n woord dra, word verdubbel (AWS 11.23).
Sien ook die bladsy Konsonantverdubbeling.
Idioom: 'n Leë ........ maak baie geraas.


2 % (afgerond)kroeg
48 % (afgerond)skottel
19 % (afgerond)bottel
30 % (afgerond)kantien 

Die idioom "'n leë kantien maak baie geraas", beteken die luidrugtigste mense het gewoonlik nie die meeste verstand nie. 'n Variasie op die idioom is "leë blikke maak die meeste geraas".
(Bron: HAT)
Sien ook die bladsy Idiome, spreuke en spreekwoorde.
Mevrou Haase gaan aan die begin van elke week na die ........ , omdat sy geen supermark se produkte vertrou nie.


1 % (afgerond)vars produkte mark
6 % (afgerond)vars produktemark
91 % (afgerond)varsproduktemark 
1 % (afgerond)vars produkte-mark

Samestellende samestellings kom voor waar 'n woordgroep ("vars produkte") en 'n ander woord ("mark") verbind. Die woordgroep kan, soos in hierdie geval, bestaan uit 'n adjektief en 'n selfstandige naamwoord. Juis omdat die woordgroep optree as die bepaler in die samestelling, word dit vas aan die kern geskryf.
Sien ook die bladsy Samestellende samestellings.
Sal jy asseblief vir my hierdie dokumente in die lêer ........ ?


2 % (afgerond)leaseer
38 % (afgerond)liasseer 
59 % (afgerond)liaseer
1 % (afgerond)leasseer

Soms word woorde van vreemde herkoms net gedeeltelik verafrikaans, byvoorbeeld "liasseer", “kibboets”, “hidroulies” en “kwadrupleeg”. Die woord "liasseer" kom van die Latyn "ligare" wat 'bind' beteken.
Sien ook die bladsy Tussenklas.
TOTAALRESULTAAT:
64% korrek

Verduideliking van die kleure en simbole:
KORREK GEKIESdie korrekte antwoord (deur jou gekies)
DIE KORREKTE ANTWOORDdie korrekte antwoord (nie deur jou gekies nie)
VERKEERD GEKIES'n verkeerde antwoord (deur jou gekies)
Verkeerd.'n verkeerde antwoord (nie deur jou gekies nie)

Hulp / Kontak  |  Profiel  |  


© 2013 Beter Afrikaans is 'n gesamentlike onderneming tussen die ATKV, VivA en Martin van Toll Producties